Bruker mer tvang mot ungdommer

Bruk av tvang mot barn og unge som bor i barnevernsinstitusjoner i Nordland er fordoblet fra 2007 til 2008. De ansatte snakker om en stadig tøffere arbeidshverdag.

Ungdommer ved Røvika ungdomssenter

Ungdommer utenfor Røvika ungdomssenter. Ved senteret ble det brukt tvang mot beboere 41 ganger i fjor, der ansatte følte seg så truet at de følte at liv og helse var i fare.

Foto: Ola Helness / NRK

Det er fylkesmannen i Nordland som har gjort undersøkelsen som viser at det er brukt mer tvang mot barn og ungdommer.

Hverdagen blir stadig tøffere, sier verneombud Jan-Åke Andersen ved Røvika ungdomssenter i Fauske.

- Det vi ser er at problemene blir vanskeligere og vanskeligere, og ei utvikling i samfunnet der ting blir råere. Det blir lettere tydd til vold.

Han sier også at en del av ungdommene har hatt det så vanskelig at de ikke ser andre alternativer enn vold når de havner i en vanskelig situasjon.

Truet med våpen

Røvika er ett av sju barnevernsinstitusjoner i Nordland. Hit kommer barn og unge fra alle de tre nordligste fylkene som trenger hjelp for å takle hverdagen.

Andersen er verneombud for de ansatte ved institusjonen. Ukentlig må han takle tøffe konfrontasjoner med ungdommene her.

- Det kan være alt i fra verbale trusler til at vi har hatt episoder der ansatte er blitt truet med for eksempel stikkvåpen, forteller Andersen.

Fungerende leder Kristin Eidissen ved Røvika ungdomssenter

Fungerende leder Kristin Eidissen ved Røvika ungdomssenter.

Foto: Ola Helness / NRK

Bare i fjor ble tvang brukt 41 ganger ved Røvika ungdomssenter, der liv og helse stod på spill.

Rapporten fra Fylkesmannen viser at mens det ble brukt tvang 167 ganger i 2007, økte dette til 333 i fjor. Drøyt halvparten av dette var tvang i akutte faresituasjoner ved de sju institusjonene.

Vil ikke ha unødvig tvang

I november fortalte NRK om Sollia barnehjem på Sortland der ansatte brukte en planke for å blokkere døra til en av beboerne . Dettte har de de ansatte beklaget i ettertid. .

Sollia barnehjem på Sortland

Sollia barnehjem på Sortland.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Ved Røvika i Fauske jobber ledelsen nå for fullt med å begrense tvangsbruken.

- Det som er fokus er å sikre at ingen skal utsettes for unødvendig tvang. Det vil helt sikkert være mange situasjoner der man kan bruke andre metoder enn det, og det jobber vi for å utvikle, sier fungerende leder Kristin Eidissen ved Røvika ungdomssenter.

Trond Gården ved Fylkesmannen i Nordland

Trond Gården ved Fylkesmannen i Nordland.

Foto: Ola Helness / NRK

Trond Gården, som står bak undersøkelsen hos Fylkesmannen, mener enkelte institusjoner kan ha blitt for store.

- Slik som det er nå, er det litt usikkert hvor mange ungdommer med store problemer en kan ha sammen i større institusjoner. Det synes vi er ei vanskelig problemstilling.