Bruker 65 mill. for å rive bomstasjon nå – skulle uansett rives om få år

Nesten en tredjedel av pengene som er øremerket til å bygge ned bomstasjoner i landet, går til å fjerne en bomstasjon i Bodø.

Blide politikere ved bomstasjon i Bodø

Bystyrerepresentant Espen Rokkan i Bodø Høyre (f.v.), Bente Haukås i Bodø KrF, ordførerkandidat Johnny Gulbrandsen i Bodø Frp og statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet gliser bredt over at bomstasjonen ved Godøystraumen rives før tiden.

Foto: Therese Bergersen / NRK

Regjeringen vil bruke 65 millioner kroner på å rive bomstasjonen ved Godøystraumen i Bodø på fylkesvei 17.

Fra før er det kjent at regjeringen setter av 200 millioner i revidert budsjett til å bygge ned bomstasjoner.

Nesten en tredjedel av pengene går til bomstasjonen utenfor Bodø.

Allan Ellingsen, statssekretær i Samferdselsdepartementet

Allan Ellingsen (Frp), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Foto: Therese Bergersen / NRK

– Det betyr at det ikke blir noen innkrevingspunkt. Vi betaler ned den gjelden som er her, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen (Frp).

Dermed slipper bilistene selv å betale de 65 millionene som gjenstår for å finansiere utbyggingskostnadene.

Bomstasjonen ved Godøystraumen finansierer strekningen Rv. 17 Godøystraumen-Tverlandet.

– Riktig bruk av penger

Bomstasjonen ble bygget i 2009 og skulle ifølge Statens vegvesen bare stå i maksimalt 15 år. Det betyr at bomstasjonen uansett skulle fjernes om noen få år.

Ordførerkandidat Johnny Gulbrandsen i Bodø Høyre

Johnny Gulbrandsen, ordførerkandidat for Bodø Frp.

Foto: Therese Bergersen / NRK

– Er det riktig bruk av pengene?

– Helt klart, sier ordførerkandidat for Bodø Frp, Johnny Gulbrandsen.

– 65 millioner kroner som innbyggerne måtte ha betalt, er mye penger. Det er viktig at vi får redusert avgiftstrykket for innbyggerne i Bodø, sier han.

Og det er en gledens dag for byens befolkning, mener Bente Haukås i Bodø KrF.

– For mange er fem år lang tid, og jeg tenker jo fortere, jo heller. Det betyr mye for dem som kanskje sliter med å få endene til å møtes, sier Haukås.

– Fått til i samarbeid

Bente Haukås, Bodø KrF

Bente Haukås, bystyrerepresentant i Bodø Kristelig Folkeparti.

Foto: Therese Bergersen / NRK

Bomstasjonen ved Godøystraumen finansierer Vegpakke Salten, fase I, som i 2009-penger skulle koste 795 millioner.

Veipakken skulle gi en tryggere, hurtigere og bedre vei mellom Fauske og Bodø. Da prosjektet ble startet, var bompengefinansiering en forutsetning.

Nå tar regjeringen likevel siste rest av regningen for veien som sto ferdig i 2009.

– Dette er noe regjeringen har fått til i samarbeid. For Frp er dette en kjernesak. For KrF handler dette om å utjevne sosiale forskjeller, sier Haukås.