Bruker 1,2 mrd på utbygging av Snefrid Nord

Aker Solutions i Sandnessjøen får oppdraget med å bygge innstallasjoner for Snefrid Nord, som er en del av den store utbyggingen ved Aasta Hansteen- feltet, vest for Sandnessjøen.

Aasta Hansteen

Statoil har satt full fart på utviklingen av Snefrid Nord-funnet i Norskehavet, og i dag presenteres planene for utbygging og drift av Snefrid Nord i Sandnessjøen.

Foto: Statoil

Gassfunnet knyttes til Aasta Hansteen plattformen, og skal inneholde 5 milliarder kubikkmeter gass.

Torolf Kristensen, prosjektdirektør for utbyggingen i Statoil, sier oljeselskapet er fornøyd med jobben som ble gjort av Aker Solutions tidligere.

– Aker Solitions Sandnessjøen har levert god kvalitet til god pris til Aasta Hansteen tidligere. Derfor var vi sikre på at det ville være en god løsning for oss, sier han til NRK.

Glad ordfører

Fungerende Alstahaug-ordfører Siv Helen N. Sigerstad synes det er veldig positivt at det blir tildelt nye kontrakter, som viser at Aker Solutions Sandnessjøen er konkurransedyktig.

De leverer på pris, kvalitet og nøyaktighet. En slik kontrakt betyr mye for kommunen. Det betyr arbeidsplasser på land i Sandnessjøen, sier hun til NRK.

60 mistet jobben

Kommunen og Nordland fylkeskommune har investert opp mot 350 millioner kroner her, i flere kaianlegg i Alstahaug de siste årene. I fjor mistet 60 ansatte jobben da Aker Solutions la verftet i Sandnessjøen på is i minst tre år. Ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug (Ap) kalte det hele en katastrofe for en næring som var i vekst på Helgeland.

– Vi har brukt utrolig mye penger og ressurser på å bygge opp denne næringa med tanke på det vi har sett i Norskehavet over noen år, og som skulle skje. Når det nå blir spent bein under oss, så er det tungt å svelge, sa Langø til NRK den gangen.

– Full fart

Nå har imidlertid Statoil satt full fart på utviklingen av Snefrid Nord-funnet i Norskehavet, og i dag presenteres planene for utbygging og drift av Snefrid Nord i Sandnessjøen.

Snefrid Nord skal bygges ut som en subseatilknytning til Aasta Hansteen-plattformen, som ligger fem kilometer unna. Statoil har tidligere anslått volumene i Snefrid Nord til å være i størrelsesorden 31-57 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, noe som øker ressursgrunnlaget for Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt med rundt 15 prosent.

Oppdaget i 2015

Snefrid Nord ble oppdaget i 2015 og inneholder omtrent 5 milliarder kubikkmeter gass. Aker Solutions og Subsea 7 er tildelt kontrakter i forbindelse med utbyggingen. Begge er også engasjert i utbyggingen av Aasta Hansteen, og Statoil regner med å oppnå synergieffekter ved at de samme leverandørene er engasjert begge steder.

Aker Solutions, Strendene

Aker Solutions på Sandnessjøen har allerede levert rør til Aasta Hansteen-anlegget.

Foto: Johannes Ødegård / NRK

Statoil opplyser torsdag at de regner med en prislapp på utbyggingen av Snefrid Nord på om lag 1,2 milliarder kroner. Oljeselskapet er operatør av feltet, men har med Wintershall Norge, OMV Norge og Conoco Philips Scandinavia som partnere.

Gassen fra Snefrid Nord vil bli transportert i rørledningen Polarled, som ble bygd i 2015. Den 482,4 kilometer lange gassrørledningen er lagt ved Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet og ligger på 1.260 meters dyp, dypest av alle rørledningene på norsk sokkel.