NRK Meny
Normal

Bru over denne fjorden vil koste 10 milliarder

Bru over Alstenfjorden vil koste mellom 4 og 10 milliarder kroner, viser utredninger en av Norges fremste brueksperter har gjort for Statens vegvesen.

Flytebru over Alstenfjorden

BRU ELLER TUNNEL: Slik kan en bru over Alstenfjorden se ut. Men prislappen blir 10 milliarder, viser beregninger som er utført for Statens vegvesen. Alternativet er tunnel under Alstenfjorden.

Foto: Statens vegvesen

Rapportene fra rådgiverselskapet Aas-Jakobsen viser at det vil koste 10 milliarder kroner å bygge flytebru fra Dønna via Skorpa/Lauvøya til Alstenøya, melder Statens Vegvesen i en pressemelding.

Til sammenlikning hadde den 1,4 kilometer lange Hardangerbrua, som ble åpnet i 2013, en prislapp på 1,8 milliarder kroner.

– Dette er en krevende bruløsning. Det er lange fjorder som skal krysses, og derfor blir prislappen så høy, sier regionveisjef Torbjørn Naimak til NRK.no.

Naimak sier at Helgeland er en region i rivende utvikling - spesielt innenfor oppdrettsnæringen.

– Men også reiseliv og olje- og gassektoren. Det vi utreder nå er en løsning for framtiden, sier regionveisjefen.

Foreløpig på planstadiet

Slik kan en bru over Vistenfjorden se ut

Slik kan en bru over Vistenfjorden se ut.

Foto: Statens Vegvesen

Utredningen viser hvordan Sandnessjøen kan knyttes bedre sammen med Herøy, Dønna og Vega. Denne saken er ikke politisk behandlet.

– Denne utredningen skal gi et politisk beslutningsgrunnlag. Her snakker vi om veldig store investeringer. Nå er vi ihvertfall kommet så langt at vi viser at det er mulig at Herøy-Dønna kan få fastlandsforbindelse. Utredningen viser at det er mulig å krysse fjordene på Helgeland med bru. I noen av tilfellene kan tunnel være et alternativ. Det gjelder blant annet kryssingen av Alstenfjorden, sier Naimak.

Brudelene i en forbindelse fra Herøy via Austbø til Alstahaug er kostnadsberegnet til 4 milliarder kroner. Utredningene baserer seg på kostnadstall fra nyere bru-prosjekter og konkrete beregninger av de ulike alternativene på Helgeland.

Utredningen skal munne ut i forslag til framtidige transportløsninger som gir kortere reisetid mellom Brønnøysund og Sandnessjøen, samt bedre tilknytning for Herøy, Dønna og Vega.

Brualternativ

I tillegg til å se på løsninger med bru over Alstenfjorden, har Aas-Jakobsen beregnet kostnadene for andre bru-alternativer som kan bidra til å redusere reisetida langs fylkesveg 17 og til øysamfunnene utenfor.

Bru over Vistenfjorden er beregnet å koste 1,6 milliarder, over Stokkafjorden 2,9 milliarder, Rødøya-Mindlandet 1 milliard, bru til Hamnøy 200 millioner, mens en bruløsning fra Mindland til Tjøtta er beregnet til 4,4 milliarder kroner.

(artikkelen fortsetter under)

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Tunnelkart Helgeland» i nytt vindu

Vurderer også verdens dypeste tunnel

– Utredningene er et viktig grunnlagsmateriale når vi skal vurdere bruløsninger opp mot tunnelalternativene, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

En tunnel under Alstenfjorden på Helgeland kan bli verdens dypeste og en av Norges lengste vegtunneler, dersom den blir realisert.

Statens vegvesens skisserer tre mulige tunnelforbindelser mellom Herøy, Dønna og fylkesveg 17 på Alstenøya. På grunn av havdybden vil samtlige tre måtte bli dypere enn det som finnes av vegtunneler andre steder i verden.

I tillegg vil undersjøisk tunnel under Alstenfjorden bli blant Norges aller lengste tunneler, og brattere enn det som er tillatt på nye riksvegtunneler. En undersjøisk tunnel på Helgeland måtte bli mellom 11 og 13 kilometer lang.

(artikkelen fortsetter under)

En tunnel fra Nord-Herøy er beregnet å bli 299 meter dyp og 12 kilometer lang, mens en undersjøisk forbindelse fra Herøy via Austbø vil gå 284 meter dypt og bli 13 kilometer lang.

Nord-Norges dypeste tunnel i dag er Nordkapptunnelen, som er 6,9 kilometer lang og 212 meter dypere enn havoverflata.

Legger fram anbefaling før jul

Torbjørn Naimak understreker at Statens vegvesen ikke har trukket noen konklusjoner, men skal bruke de neste månedene til å analysere de ulike alternativene nærmere.

Etter planen skal Statens vegvesen legge fram sine anbefalinger for Nordland fylkeskommune før jul. Tunnelalternativet har foreløpig ikke fått en prislapp.

– Kostnadene er blant annet avhengig av hvilke krav som skal settes til tunnelforbindelsen mellom Herøy/Dønna og Alstenøya. Ettersom lengden på en slik tunnel vil bli mellom 13 og 17 kilometer, kreves ekstra sikkerhetstiltak, sier regionveisjef Torbjørn Naimak.

Veiplaner for ytre Helgeland
Foto: Statens vegvesen
Den vesle øykommunen Herøy på Helgeland med 1750 sjeler stiller krav i milliardklassen for å slå seg sammen med nabokommunene. – Galskap, mener Høyre-topp.

EN MILLIARD: En undersjøisk tunnel til én milliard er kravet fra Herøy-ordføreren, ellers blir ikke kommunesammenslåing aktuelt, sier ordfører Arnt Frode Jensen.