Hyrer inn billige vogntogsjåfører

Norges største transportør Bring ansetter i stor stil utenlandske sjåfører gjennom selskaper i Polen og Slovakia.

 Utlendinger utkonkurrerer norske sjåfører, Bjørn Tore Bråten i Polarsirkelen Transportarbeiderforb

Bjørn Tore Bråten i Polarsirkelen Transportarbeiderforening mener sikkerheten alltid må komme først.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Den norske transportbransjen er i ferd med å utraderes, konkluderer Bjørn Tore Bråten i Polarsirkelen Transportarbeiderforbund.

Norske sjåfører må konstatere at også staten selv er storforbruker av utenlandske sjåfører.

– Det er oppdragsgiverne som er ansvarlig for at det blir stadig flere utenlandske vogntogsjåfører på norske veier. De etterspør transport til lavest mulig pris, sier Bråten til NRK.no.

Vogntog fra Bring

BRING PÅ GLATTISEN: Bring er landets største transportør, og ansatter i stor stil utenlandske sjåfører gjennom selskaper i Polen og Slovikia.

Foto: NRK

Via selskaper i Slovakia og Polen ansetter statseide Bring utenlandske sjåfører på lokal lønn, som igjen frakter varer inn og ut av Norge. Gjennom EØS-avtalen er dette mulig, så fremst sjåførene ikke frakter varer internt i Norge.

Går på luselønn

I en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt kommer det fram at utenlandske sjåfører ansatt Øst-Europa lønnes inntil 80–90 prosent lavere enn norske kollegaer.

– Det er ille at Norge godtar at noen går på luselønn, mens andre på tariff. I byggenæringa har de greid å få på plass et system som garanterer utenlandske bygningsarbeidere minstelønn. Det bør man få til i transportnæringen også.

Men først og fremst må kontrollene av sjåfører og biler bli bedre, tror han.

Vogntog fra Bring med glatte sommerdekk - ble politianmeldt

Da dekkene ble kontrollert fant kontrolløren speilglatte sommerdekk.

Foto: NRK

– Sikkerhet må alltid komme først. Det viktigste er å unngå at disse sjåførene blir drapsmaskiner på norske veier. Oppdragsgiverne må begynne å stille krav til sjåførene, og ikke bare tenke på pris. Disse sjåførene gjør så godt de kan ut fra de forutsetningene de har, sier Bråten.

I tillegg til fiskerinæringa og privateide godsselskaper, er også staten selv storforbruker av utenlandske sjåfører.

– Tjener 1200 euro i måneden

Vogntogsjåfør Viktor Andreassen reagerte overfor den litauiske sjåføren som ble stående fast.

KOKTE OVER: Den norske vogntogsjåføren Viktor Andreassen skjelte ut den litauiske sjåføren som ble stående fast i Narvik i dag.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Svein Thomassen som sitter i Konsernrådet i Norsk Transportarbeiderforbund synes det er betenkelig at statlige selskaper bruker billige, utenlandske sjåfører.

– Sjåførene som Posten Norge bruker via Bring Cargo får ei lønn på 1200 euro i måneden, sier han til NRk.no.

Dette er sjåfører som brukes i transport til og fra Norge, og rundt i Europa, samt såkalt kabotasjekjøring, i hovedsak innenfor reglene, men det har forekommet brudd på reglene.

– Det er betenkelig at et statlig eid selskap ikke tar dette mer alvorlig, sier Thomassen.

Også forbundsleder for tillitsvalgte i Posten, Odd Kristian Øverland liker utviklingen dårlig.

– Kan sammenliknes med norske sjøfolk

Vogntog skaper trafikkaos og farlige situasjoner

Da tre vogntog sperret E6 fikk dnne ambulansen ptroblemer. Foto: Dan Henrik Klausen.

– Det er uheldig at Posten og Bring benytter seg av utenlandske sjåfører, og dermed er med på å presse de norske sjåførene ut av bransjen. Det er ingen ønskesituasjon, men som tillitsvalgt må jeg likevel forholde meg til det, sier han til NRK.no.

Han sier at det som skjer i transportnæringen nå kan sammenliknes med da norske sjøfolk forsvant fra norske skip for 30–40 år siden.

Men i motsetning til sjøfolkene er disse sjåførene ute på norske veier med dårlig utstyr, med de katastrofale følgene det kan få for tilfeldige ofre.

Ifølge Statens vegvesen er tunge kjøretøy involvert i hver tredje norske dødsulykke.

– Krever nasjonal tariff

Informasjonssjef Pål Jakobsen i Posten bekrefter at Posten er deleier selskapet Blomqvist Transport, som har avdelinger i Danmark, Tyskland, Polen og Slovakia.

Lønn fastsettes i det land sjåførene tilhører. Posten krever at nasjonal tariff skal følges, også hos de selskap som kjører på oppdrag for Blomqvist.

Han sier at Posten har nulltoleranse for ulovlig kabotasje.

– Vi har et sterkt fokus og strenge rutiner for å unngå at noen som kjører oppdrag for oss gjør dette. Vi tar tydelig avstand fra ulovlig kabotasje, og står i fremste rekke for å bekjempe dette, sier han.

Jakobsen understreker at transport er et europeisk og grenseoverskridende marked.

– Tøff konkurranse

Et utenlandsk vogntog kom seg ikke opp bakkene ved Kviting i Leirfjord tirsdag

Nok et utenlandske vogntog på dårlige dekk som sperrer veien. Her fra Leirfjord i Nordland i dag.

Foto: Eva Ulvøy

– Vi benytter utenlandske sjåfører der oppdraget gjør at dette er riktig og naturlig. For ikke mange år siden var det vanlige at internasjonale transporter ble kjørt av norske sjåfører. Nå har utenlandskregistrerte kjøretøyer og sjåfører tatt over det meste.

Store kostnadsforskjeller er den viktigste årsaken.

– For Posten er det et dårlig alternativ å begrense virksomheten til innenlandske transportoppdrag. Da ville vi i løpet av noen år ville bli marginalisert i forhold til våre hovedkonkurrenter.

Pål Jakobsen

Informasjonssjef Pål Jakobsen i Posten.

Foto: Posten Norge / Thor S. Kristiansen

Lønnsomhet og arbeidsplasser ville gått samme veien, ifølge Jakobsen.

– Som Norges største logistikkonsern skal vi være fremst i rekken til å påse at vi overholder lover og regler, og sette høye krav til oss selv. Vi kan imidlertid ikke pålegge oss selv å operere med betydelige høyere kostnader enn nær sagt alle konkurrenter. Da er vi snart uten oppdrag, sier han.

– Hva slags krav stiller man til utstyr og skolering av sjåfører fra utlandet?

– Posten er kjent for å ha de strengeste kravene i bransjen. Alle lover og regler skal naturligvis følges, i tillegg stilles strenge krav til utstyr. Alle sjåfører som er ansatt i Posten og Bring har tett oppfølging og skolering, og i kjører helt konkret lederutviklingsprogrammer for ansatte i Slovakia ansatt i Blomqvist, sier han.

Hva mener du om utviklingen i transportnæringen?