– En tunnelbrann på E6 kan ta menneskeliv

Det mener fungerende brannsjef i Salten. – En tunnelulykke vil få katastrofale følger, tror innbygger i Salten, Rita Aasen.

Det mener fungerende brannsjef i Salten. – En tunnelulykke vil få katastrofale følger, tror innbygger i Salten, Rita Aasen.

Opp mot 500 tunneler på de Norske hovedveiene er i så dårlig stand at de ikke innfrir EUs nye krav til brannsikkerhet.

Opp mot 500 tunneler på de norske hovedveiene er i så dårlig stand at de ikke innfrir EUs nye krav til brannsikkerhet.

På E6 i Salten-området i Nordland er det rundt 20 tunneler som er i så dårlig brannsikret at en eventuell brann, vil kunne få katastrofale følger.

Der finnes det hverken slukkeutstyr eller sambandsnett for varsling – og skulle uhellet først være ute, finnes det heller ikke mobildekning inne i tunnelene. Det kan føre til at eventuelle personer som er fanget inne i tunellene hverken vil få hjelp, eller kunne varsle om ulykken.

– Brannsikkerheten i tunnelene på E6 i Salten-området er på et absolutt lavmål. Vi har ikke mulighet til å slukke hvis vi står ovenfor en tunnelbrann, forteller Fred Ove Opsjøen, fungerende brannsjef i Salten Brann IKS og fortsetter.

– Det finnes hverken samband for varsling eller tilgjengelig slukkeutstyr. Brannventilasjon i de eldste tunnelene er også totalt fraværende.

(artikkelen fortsetter under)

Smale tunneler i Sørfold. E6

SMALT. Det finnes hverken mobildekning eller tilstrekkelig slukkeutstyr i denne tunnelen i Salten.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Uten sambandsnett for varsling og slukkeutstyr tilgjengelig i tunnelene, vil det ikke være forsvarlig for brannvesenet å ta seg inn i tunnelen. Det vil si at en tunnelbrann, som den de opplevde på mandag i Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane, vil føre til at de som er sperret inne ikke vil få hjelp.

Mangler ressurser

– Vi trenger flere ressurser på bordet. Skal vi ha en forsvarlig branndekning av tunnelene på E6 her i Salten, må vi øke bemanningen og få utstyret i orden, er brannsjefen sin klare tale.

Rundt 80 personer ble fanget inne i tunneldramaet i Sogn og Fjordane, 65 av de er nå innlagt på sykehus, tilstanden for 10 av disse er alvorlig, opplyser Helse Bergen.

Ekteparet Salomon fra Israel var fanget i tunneldramaet, de kan fortelle til NRK at det var vanskelig å orientere seg inne i tunnelen.

–– Alt skjedde så fort. Det var klart, men plutselig var det mye røyk og vi fikk ikke puste, forteller Oren Salamon.

Hvis en tilsvarende ulykke skulle inntreffe på E6 i Salten, ville utfallet blitt mye verre enn i går, skal vi tro brannmesteren i Salten.

– Det ville vært en stor fare for tap av menneskeliv.

– Kjører i tunnelene hver dag

Rita Aasen benytter seg av de brannutsatte tunellene flere ganger om dagen, hun kan fortelle at tunnelbrannen i går får henne til å reflektere over situasjonen i Nordland.

-Det finnes ikke sikkerhetsutstyr i tunnelene – ikke har vi mobildekning heller. Jeg benytter meg av disse tunnelene hver dag, ulykken som skjedde på vestlandet på mandag, får deg til å reflektere ekstra over situasjonen.

Hun tror et uhell i en av de mange tunnelene i Nordland vil få store følger,

– En brann, slik som den vi så i går, vil få katastrofale følger for oss. Jeg er ikke i tvil om at menneskeliv ville gå tapt, sier hun.

(artikkelen fortsetter under)

Marianne Eilertsen, seksjonsleder Statens vegvesen - veisalt

GOD NOK. Marianne Eilertsen mener at sikkerheten på E6 i Salten er god nok.

Foto: Tora Merete Bakka / NRK

Marianne Eilertsen er seksjonsleder for Vegvesenet i Salten. Hun kan fortelle at det ikke er krav til hverken sambandsnett eller brannslukningsutstyr, der det ikke passerer mer enn 4 000 kjøretøy i døgnet.

– Mange av tunnelene i Salten er bygd på 50-tallet og da var kravene annerledes, men det er et krav til at alle tunneler på riksveiene skal være oppgradert innen 2019, sier hun.

Gode nok beredskapsplaner

Eilertsen kan fortelle at det er utarbeidet flere kriseplaner fra veivesenets side, i forhold til hvordan man skal reagere på en eventuell brann – hun mener også at det er gode nok varslingssystemer i de fleste tunnelene på E6 i Salten.

– Hvis noen fjerner et brannslukningsapparat så går det en varslingslampe hos veitrafikksentralen, sier hun

Seksjonslederen mener at beredskapsplanene for de brannfarlige tunnelene i Salten er gode nok.

– Om uhellet skulle være ute, kan brannmannskapet hente vann fra havet eller bekker i nærheten, oppsummerer hun og mener at manglende dekning for mobiltelefoner inne i tunnelen, e er teleoperatørene sitt ansvar.

– Det er mobiloperatørene som står for disse utbyggingene, vi gjør tunnelene bare klare for en slik utbygging.

10 milliarder

Lars Erik Bartnes er statssekretær i Samferdsels departementet, han kan fortelle at det er bevilget rundt 10 milliarder til utbedringen av tunnelnettet i Norge i løpet av de neste seks årene.

Statssekretær Lars Erik Bartnes fyrte av den siste salven i Gevingåstunellen.

STATSSEKRETÆR. Lars Erik Barnes.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Vi tar alle tilbakemeldinger vi får på alvor. Alle gamle tunneler skal rustes opp med nødsamband, innen 2015, alle sikkerhetskrav som EU stiller til oss, skal da være oppfylt innen 2019, forteller han og sier at den dårlige sikkerheten i Norske tunneler er Samferdsels departementet sitt ansvar.

Han kan imidlertid ikke fortelle når de brannfarlige tunnelene på E6 i Nordland vil utbedres.

– Dette tar vegvesenet stilling til i sitt handlingsprogram for de neste fire årene, som presentere i september. De mest akutte tilfellene vil selvfølgelig få høyeste prioritet, sier han.

Statssekretæren kan ikke utdype om dette gjelder de brannfarlige tunnelene på E6 i Salten.

– Sikkerheten i norske tunneler er generelt god, men vi har noen eksempler der vi ligger bakpå, disse tunnelene vil bli betraktelig bedre, i årene som kommer, avslutter han.