Bråk i reiselivet

Turistnæringa mener Destinasjon Bodø har blitt en konkurrent i stedet for en turistinformasjon.

Havna i Bodø

Bodø havn

Foto: Picasa 2.0

Reiselivet i Bodø vil etablere en helt ny reiselivsorganisasjon. 

- Den kommersielle satsingen var feilslått, innrømmer styreleder i Destinasjon Bodø, Asgeir Hagen.

- Per i dag har vi større tro på at en ikke-kommersiell aktør eller et ikke kommersielt apparat vil tjene byen og næringslivet bedre, sier Hagen.

Styrelederen  i Destinasjon Bodø AS, Asgeir Hagen, har invitert til åpent møte om selskapets framtid på mandag. I innkallinga står det blant annet:

Oppslutningen om Destinasjon Bodø AS er ikke god nok. Selskapet har over lang tid vært avhengig av inntekter fra aktiviteter som delvis har konkurrert med eierne og serviceavtalepartnerne. Økonomien er ikke god.

Samarbeidsproblemer

I tillegg har det vært store, interne samarbeidsproblemer i selskapet, og flere ansatte har sluttet. I dag er det bare tre ansatte i Destinasjon Bodø AS.

- Hvorvidt det har vært mye bråk innad i Destinasjon Bodø, det skal jeg la være usagt. Det har vært noe turnover i selskapet, men det ønsker vi ikke å kommentere, sier Hagen.

"Vi samler Bodø"

Destinasjon Bodø ble startet for 11 år siden, under mottoet "vi samler Bodø."

Selskapet skulle i utgangspunktet være et ikke-kommersielt selskap eid av kommunen og næringslivet. Men på grunn av liten pengestøtte fra reiselivet, har Destinasjon Bodø valgt å drive kommersiell virksomhet selv, blant annet som tur-operatør.

I stedet for en turistinformasjon, har reiselivsnæringa i Bodø fått en direkte konkurrent. Det har ikke vært populært:

- Da har de i noen tilfeller  gått i konkurranse med sine serviceavtalepartnere og sine eiere, og det har vist seg uheldig å ikke vise sin oppslutning omkring selskapet.

Utfordring å ikke konkurrere

Ledelsen i Destination Lofoten ønsker ikke å kommentere bråket i Bodø. Men de bekrefter at det er en utfordring for destinasjonsselskapene å ikke konkurrere med nettopp det reiselivet de skal jobbe for.