NRK Meny
Normal

Bøtene for bruk av piggdekk varierer mellom 1000 og 4000 kroner etter hvem du spør

NRK har blitt kontaktet av lesere og lyttere som har hevdet at bøtesatsene for piggdekk er 4000 kroner, mens andre mener den er på 1000 kroner. Misforståelsene har en forklaring.

piggdekk

Kjører du med ett eller flere av disse etter fristen har gått ut er boten uansett på 1000 kroner.

Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

– Boten for å kjøre med piggdekk er 1000 kroner per kjøretøy. Det er et standard gebyr og er det samme over hele landet, sier operasjonsleder June Strand Jensen i Salten-politiet.

Bøtesatsene er noe også Statens vegvesen kan bekrefte. Ifølge kommunikasjonsrådgiver er boten på 1000 kroner uansett.

Likevel går det frem av tidligere artikler i blant annet Lofotposten, Fremover, Byas, Trd.by og Krsby at bøtesatsen på 1000 kroner, gjelder per dekk. Derfor kan man lett tro at man kan få 4000 kroner i bot for å kjøre med piggdekk.

Etter NRK omtalte saken og har vært i kontakt med politiet, har flere av avisene endret sine artikler.

Misforståelse

En mulig forklaring på misforståelsen får vi fra politioverbetjent Kjetil Sandvik i Sør-Vest politidistrikt, politioverbetjent:

– Det kan sies at bøtesatsen er 1000 kroner per dekk, men den er også oppad begrenset til den summen, slik at boten blir uansett 1000 kroner.

Det vil si at bøtesatsen er den samme uansett om du kjører med ett eller åtte piggdekk. Politioverbetjent og nestkommanderende Terje Pedersen på Svolvær politistasjon bekrefter Sandviks påstand:

– Gebyret er altså kroner 1.000 kroner enten du har ett eller flere dekk på kjøretøyet. Dette kan nok for enkelte forveksles med kjøring med dekk under lovlige mønsterdybde (1,6 mm jour.anm.), der gebyret er på kroner 750 kroner per dekk.

Tydelig lovgivning

Det er særlig to forskrifter som regulerer bruk av piggdekk og bøtesatser for overtredelser.

I paragraf 1 i «Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen» kan vi lese at dersom man har kjørt ulovlig med piggdekk eller kjettinger utløser dette et gebyr på 1000 kroner.

Utvidet tid i Nord-Norge

Ifølge Politioverbetjent Terje Pedersen ved Svolvær politistasjon opererer man med 14 dager uhjemlet «karenstid» før og etter fristen har gått ut.

– Vi skriver sjelden gebyrer på dem som kjører med piggdekk 14 dager før eller etter bestemmelsene. Det handler om værforholdene og vurderes etter skjønn, sier han.

Lovteksten er tydelig også på dette området, og sier at man ikke skal bruke piggdekk etter 2. påskedag til og med 31. oktober om ikke føreforholdene gjør det nødvendig. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober.