Politianmelder fergerederi: Må bære passasjerer opp trappene

Boreal har latt passasjerer på bilferga MF «Møysalen» sitte i bilene under overfart. Selskapet skal nå granske egne rutiner.

Ferge til kai i Sandnessjøen

UTFORDRINGER: I flere uker har ferga MF «Møysalen» hatt et redusert tilbud for folk med funksjonsnedsettelser.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Vi har full forståelse for at dette ikke er en fullgod løsning, og at det skaper ulemper for de reisende, sier Jon Kristian Fadnes i Boreal.

For to uker siden kolliderte bilferga MF «Møysalen», som går mellom Sandnessjøen og Dønna på Helgeland, i fergeleiet under sterk vind.

Resultatet var at personheisen mellom bildekket og salongen ble ødelagt.

Det gjør det vanskelig for personer med funksjonsnedsettelser å komme seg opp til salongen, noe de må gjøre når ferga går.

Ifølge forskriftene for sikkerhet på ferger, er det nemlig ikke lov til å være på dekk når ferga er i fart.

Under pandemien var dette tillatt. Boreal har søkt om dispensasjon, men Sjøfartsdirektoratet har avslått søknaden.

Som ei nødløsning har rederiet gjort to ting:

  1. De ber folk med funksjonsnedsettelser om å ta en annen ferge for deler av strekningen.
  2. Folk med funksjonsnedsettelser som bruke MF «Møysalen», bes om å ta kontakt med ferga. Som en nødløsning har de innført en såkalt trappestol, som rederiet har lånt hos ambulansetjenesten. Den gjør det mulig for de ansatte på ferga å frakte folk som trenger assistanse mellom bildekk og salong.

Likevel har det skjedd flere ganger at folk med funksjonsnedsettelser har fått sitte i bilene sine på dekk under overfart. Helgelands Blad har omtalt i alle fall ett av tilfellene.

En av dem er Ingolf Knutsen. Han sitter i rullestol, og har en spesiallaget bil som krever mye plass for at han skal komme seg ut.

– Ved flere tilfeller har mannskapet parkert andre biler så tett opp mot min bil at jeg ikke har kommet meg ut, sier Knutsen.

Han bruker ferga flere ganger i uka.

Ingolf Knutsen

UAKTUELT: For Ingolf Knutsen er det uaktuelt å kjøre en omvei for å ta en ferge med personheis. – Det blir en ekstra belastning og går ut over helsa mi, sier han.

Foto: Ingolf Knutsen

Politianmelder Boreal

En annen som ofte benytter seg av fergesambandet, er Ken Bjørnvik.

De siste ukene hevder han å ha sett flere tilfeller der folk har fått lov til å bli sittende i bilen på dekk under overfart. Først og fremst gjelder det folk med behov for assistanse for å komme seg opp i salongen.

– Jeg reagerer på at Boreal utsetter folk for livsfare ved å la dem være i bilen, sier Ken Bjørnvik.

– Heisen er den eneste evakueringsmuligheten for folk i rullestol. Hvordan skal de klare å bære to-tre personer fra dekk til salongen hvis noe skjer? spør Bjørnvik.

Han skal nå politianmelde forholdene på ferga.

– Vi er klar over at det ikke er tillatt å oppholde seg på bildekket under overfart. Det som har vært på brudd på reglene er noe vi nå følger opp internt, sier Jon Kristian Fadnes i Boreal.

Både verft og rederi har vært om bord på MF «Møysalen» for å se på skadene på personheisen. Ikke før i uke 45 skal heisen repareres.

Rederiet ser på alternative løsninger

Jon Kristian Fadnes beklager at ferga kun kan tilby trappeheis frem til da.

– Hvorfor har dere ikke satt inn reserveferge?

– Det er noen av de mulige løsningene vi har sett på, og vi ser fortsatt på alternative løsninger.

Hvilke løsninger?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Bryter det med kontrakten dere har for fergesambandet?

– Det har vi ingen kommentar til.

De ansatte på MF «Møysalen» ønsker heller ikke å uttale seg i saken. De viser videre til ledelsen i Boreal.

Fylkeskommunen er kritisk

Fergepassasjerene Ken Bjørnvik og Ingolf Knutsen er begge svært kritiske til hvordan Boreal har håndtert utfordringene.

– Jeg har etterlyst ei reserveferge på strekningen. For meg er det for eksempel uaktuelt å kjøre en omvei for å ta en annen ferge med personheis. Det krever altfor mye av meg, og legene mine har oppfordret meg til å ikke slite meg ut, sier Knutsen.

Nordland fylkeskommune er også kritisk til situasjonen på MF «Møysalen».

Mathias Johansen Larsen er rådgiver for ferge i fylkeskommunen. Ifølge ham tilfredsstiller ikke bærestol kravet til heis om bord.

– Men bærestol anses som et avhjelpende tiltak for at de reisende med bevegelsesutfordringer, skriver han i en e-post til NRK.

Larsen forteller videre at reservefergen som kunne blitt satt inn på strekningen har lavere kapasitet enn «Møysalen».

– Det kan gi utfordringer for den totale trafikkavviklingen. Men Boreal burde ha løst situasjonen kjappere enn de har klart til nå.

– Er dette et kontraktsbrudd fra Boreals side?

– Det at Boreal har gått med ett fartøy som ikke har tilstrekkelig universell utforming, er ikke i henhold til avtale.

– Hvordan mener dere situasjonen bør løses?

– Selv om Boreal har fått på plass avhjelpende tiltak slik at de reisende med bevegelsesutfordringer nå kan være om bord under overfarten, må MF Møysalen utbedres snarlig slik at de reisende igjen kan benytte heisen når de skal til eller fra dekk.