Bør få handle med kvoter

Fiskerne bør få lov til å kjøpe og selge fiskekvoter, sier Høyre. Fiskarlaget er glad for støtten.

Fiskebåt drar inn skrei

Fiskebåt drar inn skrei, og Høyre mener at fiskerne bør få handle med kvotene.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

I Landselsutvalget for Nord-Trøndelag og Nord-Norge er det politisk flertall mot kvotesalg, men med Høyres støtte, skjerpes fiskernes innsats for å få lov til å vokse gjennom kjøp av kvoter.

Oddleif Olavsen i Nordland Høyre

Oddleif Olavsen i Nordland Høyre mener vi må lytte til Fiskarlaget.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Glade for støtten

Styremedlemmene i Nordland Fylkesfiskarlag er glade for at at de får støtte fra Høyre i kravet om å få lov til å bedre lønnsomheten gjennom å kjøpe fiskekvoter.

– Hvis man skal lage lønnsomhet i flåten som igjen betyr at man skal kunne rekruttere nye, friske, unge folk, ja så må det altså være lønnsomhet. Og når fiskarlaget selv peker på hva som må til for å få lønnsomhet, da må vi lytte til det, sier Oddleif Olavsen.

Tom Tobiassen, Nordland Fiskarlag

Tom Tobiassen, Nordland Fiskarlag tror handel med kvoter gir bra effekt.

Foto: NRK

Bedre lønnsomhet

Denne støtten fra Oddleif Olavsen, som er Høyres gruppeleder i Nordland fylkesting, varmer fiskerne. Kjøp og salg av fiskekvoter er kontroversielt fordi det kan ramme kystsamfunnn som mister kvoter. For fiskerne betyr kvotekjøp bedre lønnsomhet. Leder i fylkesfiskarlaget,Tom Tobiassen, mener politikerne lytter til dem.

– Og all støtte som er til vår fordel, den ønske jeg velkommen. Og vi er jo av den oppfatning at det som vi tilrår er det som gir den beste effekten for oss. Det er jo vi som skal bo der, sier Tobiassen.

Årsmøtet i Nordland fylkesfiskarlag starter i Bodø i dag.