Bønder søker ikke hjelp for psykiske plager

Bønder som sliter psykisk må bli flinkere til å be om hjelp, om vi skal unngå dyretragedier, mener landbruksrådgiver. – Ta en pause, be om avløser, råder Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgivning.

Kadaveret bærer preg av å ha ligget lenge

VANSKJØTSEL: Sykdom og personlig krise hos bønder er ofte årsaken til dyretragedier, som vi ser eksempel på her.

Foto: Mattilsynet

I løpet av fjoråret registrerte Mattilsynet 59 tilfeller av alvorlig vanskjøtsel hos norske bønder.

Sykdom og personlig krise hos bønder er ofte årsaken til dyretragedier. Men bøndene søker ikke hjelp før tragedien er et faktum.

– Det er ofte vanskelig å oppdage bønder som sliter, sier distriktsleder Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge.

Utviklingen på bygdene er at det er færre bønder og større avstander. Den kontakten naboene har hatt seg imellom blir utvannet når det er lengre mellom bøndene.

– Bønder jobber mye alene. Landbruksyrket kan være ensomt, og i mange tilfeller hviler hele ansvaret for både dyr og økonomi på en enslig bonde, sier distriktsleder Halle Arnes.

Be om avløser

Arnes sier det er viktig at Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge kan komme inn tidlig der det er nødvendig.

– Vi må tørre å snakke mer om psykisk helse. Vi må alle bry oss. Bønder som sliter bør ta seg en pause noen dager. Be om en avløser og ta en pause fra hverdagsjaget man er oppe i, sier Arnes.

Leder i Nordland bondelag Bernt Skarstad

Leder i Nordland bondelag Bernt Skarstad.

Foto: Knut Haarvik / NRK

– Bra med fokus

Det er kun et fåtall bønder som mishandler dyra sine, men Staten har signalisert at de ønsker å få dem ut av næringa, blant annet ved å ta fra dem tilskuddet.

I Nordland bondelag synes de det er svært viktig at psykisk helse blant bønder blir diskutert, og mener næringen da blir i bedre stand til å ta seg av dem som trenger hjelp når problemer oppstår.

Men Bernt Skarstad mener det samtidig er viktig at ingen blir hengt ut.

– Jeg synes bonden kan sammenlignes med en toppidrettsutøver. Han er navet i hele sin produksjon og hele matproduksjonen og det er kjempeviktig at han eller hun fungerer godt. Det er veldig bra at det blir satt søkelyset på psykisk helse når vi ikke har dyretragedier eller andre ting under oppseiling. Da kan vi drøfte i fred å ro uten at vi henger bjellen på noen spesielle.

Norske bønder er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som kan være til hjelp. Halle Arnes sier enkelte bønder tar kontakt når problemene oppstår, men han skulle gjerne sett at enda flere ba om hjelp ved behov.

– Vi har en god del slike henvendelser, men det å ta kontakt når man selv begynner å slite er ikke veldig enkelt, enten man er en bonde eller har et annet yrke.