Normal

Bønder nekter å flytte sau for å gi plass til rovdyr

Sauebøndene i Saltdal nekter å gå med på at rovdyr skal ha enerett på områdene øst for E6 i Saltdal. I dag møter de Fylkesmannen, som lokker med omstillingsmidler.

Brunbjørn - bjørn i Saltdal

Sauebøndene i Saltdal sliter med store rovdyrtap. – Det er helt uholdbart. Vi er oppe i over 25 prosents tap, og slik skal det ikke være. Ifølge forvaltningsplanen skal det være fire-fem prosent tap, sier Ingvar Ramsvik leder i Saltdal sauesankerlag. Denne bjørnen ble fotografert av et viltkamera i 2013.

Foto: Remi Olsen og Andreas Diset (vilt-kamera)

Rovdyrsituasjonen i Saltdal er prekær, og sauebonde Ingvar Ramsvik mener løsningen i stedet er å skyte mer jerv og bjørn.

– Rovdyrene begynner ikke å beite på gress selv om du fjerner noen dyr, sier sauebonde Ingvar Ramsvik i Saltdal sauesankerlag.

I juli kom brevet der Miljøverndepartementet råder et titalls bønder til å flytte sauene til nye beiteområder lenger vest, eller finne et annet levebrød, med statlig pengestøtte.

Men sauebønder nekter å gå med på at rovdyr skal ha enerett på områdene øst for E6 i Saltdal på grunn av store tap til rovdyr.

– Fylkesmannen vil tilby oss omstillingsmidler og flyttehjelp. Det er ikke interessant for oss. Vi skal vinne denne kampen og vi skal få levelige vilkår til beitenæringen.

Sauebonde fra Saltdal

Ingvar Ramsvik er leder Nordland sau og geit. Han har ikke troen på at rovdyrproblemet blir løst ved å flytte sauen.

Foto: NRK

Ramsvik snakker på vegne av flere lokale bønder når han slakter forslaget om å fjerne sau for å gi plass til rovdyr.

– Det er helt uholdbart. Vi er oppe i over 25 prosents tap, og slik skal det ikke være. Ifølge forvaltningsplanen skal det være fire-fem prosents tap. Vi har dobbelt så mye jerv som vi skal ha i kommunen. Men vi blir ikke hørt, sier sauebonden.

– Sauen må flyttes

Departementet har tidligere uttalt at rovdyrsituasjonen i kommunen forventes å vedvare eller kunne forverres i kommende år dersom ikke en felles innsats fra lokale, regionale og sentrale myndigheter bidrar til gode løsninger.

Tidligere i sommer uttalte Mattilsynets seksjonssjef, Torun Knævelsrud, til NRK at situasjonen med tap til rovdyr er så alvorlig at det ikke lenger kan beite sau i beiteområder øst i Saltdal.

– Man klarer ikke å beskytte beitedyrene ved gjeting eller tidlig nedsanking. Da ser ikke vi noen annen løsning enn at sauen må bort fra dette området.

Tvinger ingen

Fylkesmann Hill Marta Solberg i Nordland

Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg, tror eneste løsning er at bøndene er villige til å prøve nye tiltak.

Foto: Ola Helness / NRK

Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg skal møte beitenæringen på Rognan i dag. Hun understreker at ingen bønder skal tvinges til å legge om drifta.

– Det har vært skutt mye rovdyr i området i løpet av de siste ti årene. Likevel er det tilstrømning hele tiden. Målet er å få en dialog med sauebøndene, sier Solberg.

Fylkesmannen legger til at dialogen må gå to veier, og at ingen vil tvinges til omstilling.

– Vi er avhengig av at de som driver næringa er interessert i å prøve nye ting fordi dette skal være frivillig, og er ikke noe tvangstiltak, sier hun.