Storfebonde har mistet syv kyr – vurderer å legge ned gården

Politiet har avsluttet sine undersøkelser i saken der flere døde kyr ble funnet i nærheten av en gård på Fauske. Nå må bonden trolig legge ned på grunn av store økonomiske tap.

Storfebonde Karl Gunnar Strøm med én av kvigene som overlevde dyretragedien på Leivset, Fauske.

Storfebonde Karl Gunnar Strøm med én av kvigene som overlevde dyretragedien på Leivset i Fauske forrige uke.

Foto: Tarjei Abelsen / Saltenposten

Bonden har fått mange reaksjoner, etter at NRK forrige uke fortalte om dyretragedien på Leivset i Fauske i Nordland.

Totalt er syv av kyrne hans er funnet døde. To ble funnet døde i Skjerstadfjorden.

Bonden mener selv at bjørn har skremt dyrene til døde, men Statens Naturoppsyn (SNO) sier de ikke har observert bjørn i området.

Nå har politiet avsluttet sine undersøkelser i saken.

Dermed står bonden fremdeles uten klare svar, i tillegg til at han må belage seg på store økonomiske tap.

Det får bonden til å se mørkt på videre drift av gården.

– Hele opplegget er spolert. Vi vurderer sterkt å legge ned, vi klarer ikke hente oss inn, sier Karl Gunnar Strøm.

Ei av kvigene til storfebonden som ble funnet død.

Ei av kvigene som ble funnet drept.

Foto: Privat

Mister ti prosent av produksjonen

De døde kyrne skulle ha produsert i snitt 50.000 liter melk til neste år. Disse skulle også ha fått kalver neste år, som skulle blitt en del av produksjonen.

Ifølge bonden vil han miste omlag ti prosent av produksjonen i fem år fremover, før han kan klare å hente seg inn.

– Det blir et langvarig tap. Jeg lider ekstremt økonomisk av dette, sier Strøm.

Bonden har ingen mulighet til å påklage SNO-konklusjonen om at dyrene ikke ble drept av rovdyr. Dersom det hadde vært tilfellet, kunne han ha søkt om erstatning.

Fant døde kyr i havet utenfor Fauske.

Ei av kvigene som ble funnet død i Skjerstadfjorden utenfor Fauske.

Foto: Roger Hansen

– Har ikke noe rettsvern

Når politiet i tillegg har avsluttet saken, er det ikke mange muligheter igjen, ifølge bonden.

– Jeg har ingen å klage til. Hvis jeg kjørte for fort kunne jeg ha anket saken, men hvis dyrene blir drept av noe, da kan jeg ikke gjøre noe. Vi bønder har ikke noe rettsvern, sier bonden.

Til tross for motgangen de siste ukene sier bonden at han ikke kommer til å gi seg så lett.

– Vi har sterk bevisføring, med både bilder og annen dokumentasjon, hår, spor og opprevne humlebol.

Dette mener storfebonde Karl Gunnar Strøm på Fauske, er spor etter bjørn.

Dette synet mener storfebonde Karl Gunnar Strøm er et tydelig tegn på at bjørn har vært i området.

Foto: Privat

Politiet: – Mest sannsynlig rovdyr

Politiet har undersøkt saken bredt, og mener det er mest sannsynlig at rovdyr står bak angrepet. De vil likevel ikke konkludere i saken.

– Vår teori er at det mest sannsynlig er rovdyr som har vært inne i bildet, og da er det som en del av naturens gang. Derfor er politiets arbeid ferdig, sier lensmann på Fauske, Ronny Borge.

Politiet vil ikke ta stilling til naturoppsynet sin avgjørelse.

– Faginstanser står mot hverandre og er uenig. Vi tar ikke stilling om SNO har rett eller feil, eller om noen andre eksperter har rett eller feil.

- Ikke unaturlig at det er bjørn

Rovviltnemnda i Nordland er så langt ikke involvert i saken, men leder Berit Hundåla, har vært i kontakt med bonden.

Berit Hundåla, nestleder i Bondelaget

Leder for Rovviltnmenda i Nordland, Berit Hundåla.

Foto: Eva Berget / NRK

– Det er ikke unaturlig om det er bjørn i dette området, sier hun.

Hundåla forteller at det i dag er stor tillit til arbeidet som rovviltkontaktene gjør ute i felten.

– Det er derfor viktig at den konklusjonen som rovviltkontaktene og SNO tilslutt trekker, er så korrekt som overhodet mulig, da dette har avgjørende betydning for om den enkelte dyreeier skal få erstatning eller ikke.

Nå ønsker Hundåla at SNO skal gi en orientering om rutinene deres rundt storfe og rovdyr.

Skader på kvigen som ble funnet i Skjerstadfjorden.

Noen av skadene på kvigen som ble funnet i Skjerstadfjorden.

Foto: Privat

– Kan aldri være hundre prosent sikker

SNO har konkludert med at de to dyrene de undersøkte, ikke ble skadd av rovdyr. Disse undersøkelsene ble grundig gjennomført, ifølge avdelingsdirektør Morten Kjørstad i SNO.

Kjørstad forteller at de er avhengig av at dyreeier tar kontakt der det er mistanke om rovviltskade.

– Da vil vi selvfølgelig prioritere det høyt, og gjøre så grundige undersøkelser som mulig.

Morten Kjørstad, Statens naturoppsyn

Avdelingsdirektør Morten Kjørstad i Statens Naturoppsyn.

Foto: John Petter Reinertsen

I dag er det to områder i Nordland som skal ha ynglende bjørn, ifølge Rovviltnemnda. Ett av disse områdene er nordover fra Fauske og det andre strekker seg langs Saltfjellet mot svenskegrensa.

Hvordan kan dere da være så skråsikre på at det ikke er observert bjørn i Fauske-området?

– Vi har ikke gjort noen registreringer av bjørn i dette området nå, men man kan aldri være hundre prosent sikker på at man klarer å registrere all aktivitet. Vi har ikke funnet sportegn, gjort synsobervasjoner eller funnet DNA-materiale fra bjørn i dette området i år, sier Kjørstad.