Bonde frikjent for å ha skutt Shila: – Et signal til hundeeiere

En sauebonde som skjøt og drepte en hund i Vesterålen er frifunnet i lagmannsretten.

Elghunden Shila

Lagmannsretten mener bonden ikke hadde noe valg da han avlivet hunden Shila.

Foto: Privat

Bonden ble opprinnelig bøtelagt for handlingen, men mente han ikke hadde brutt loven og godtok derfor ikke forelegget.

Tingretten var uenig og dømte tidligere i år mannen til å betale bot og erstatning til hundeeieren. Sauebonden anket dommen og er nå frifunnet av en enstemmig lagmannsrett, skriver Bladet Vesterålen.

– Min klient er fornøyd med dommen og at saken nå forhåpentligvis er ferdig, sier hans forsvarer, Stian Paulsen, til NRK.

Frifunnet

Det var i august i fjor sauebonden ble tipset av et vitne om at to hunder jaget sauene hans, som var ute på beite. En av hundene hadde skadet et lam og da bonden ankom stedet valgte han å skyte den ene hunden i frykt for at flere dyr skulle bli skadd.

Hundeeieren mente sauebonden kunne håndtert situasjonen annerledes og anmeldte saken til politiet, men lagmannsretten mener bonden ikke hadde noe valg.

Avlivingen av hunden var på bakgrunn av de konkrete forhold ikke rettsstridig.

Utdrag fra lagmannsrettens dom

– Dette er hvert fall et signal til hundeeiere om at det kan bli konsekvenser dersom båndtvangen ikke overholdes og hundene jager eller angriper husdyr. Generelt er det viktig å få frem at hunder kan påføre sauer alvorlige hjerte- og lungeskader kun ved å jage dem. Det kan gi sauene store lidelser og medføre at de omkommer på beite av skadene de er påført, sier Paulsen.

– Handlet riktig

Hundeloven gir i ytterste konsekvens personer rett til å avlive en hund som har voldt vesentlig skade på husdyr, dersom hunden fortsatt utgjør en klar fare.

I paragraf 14 står det blant annet: «Når en hund jager eller angriper tamrein eller husdyr som beiter lovlig, (...) kan det utsatte dyrets eier, innehaver eller den som passer dyret, gjøre det inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig for å avverge skade, så sant inngrepet ikke går lenger enn nødvendig og ikke utover det forsvarlige».

Paulsen mener dommen fra lagmannsretten er tydelig.

– Dommen viser at han har handlet riktig utfra den konkrete situasjonen. På generelt grunnlag viser den at en gårdbruker kan forsvare dyrene sine i nødvergesituasjoner, sier Paulsen.

NRK har vært i kontakt med hundeeieren som ikke ønsker å kommentere dommen.