Bonde anmeldt for vanskjøtsel

En storfebonde er politianmeldt for vanskjøtsel. Kyr og kalver gikk ute i sprengkulda uten ly.

Illustrasjonsbilde: Kyr på bås

Illustrasjonsbilde: Kyr på bås

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Kyr og kalver har blant annet måttet gå ute i sprengkulda uten ly, med frossent fôr som eneste føde.

Dyrene lever under graverende forhold, sier distriktssjef for Mattilsynet på Midt- og Nord-Helgeland, Hege Osen Reinfjell.

- Mattilsynet og dyrevernnemnden har her valgt å politianmelde, fordi vi vurderer det som veldig alvorlig at det er gjentatte brudd på lover og regler, og at dyreeier viser verken vilje eller forståelse til å rette opp i forholdene, sier Hege Osen Reinfjell til NRK.

Hege Osen Reinfjell, Mattilsynet

Hege Osen Reinfjell, distriktssjef for Mattilsynet på Midt- og Nord-Helgeland sier at dyrene lever under graverende forhold.

Foto: Frank Nygård / NRK

Dette er en ammekubesetning (kjøttproduksjon), og problemstillingen rundt dyreholdet har vart siden i fjor høst. Det er ekstreme situasjonen med at dyra var ute i sprengkulda, som gjør at Mattilsynet og dyrevernnemnda går til politianmeldelse av saken. De måtte selv organisere å få jaget besetningen inn.

Dyr som trives lager gjerne lyd. Men i fjøset til den politianmeldte bonden på Helgeland, er det ifølge mattilsyn-rapporten lite liv i kyrne. Det er knapt spor av strø i fjøset, og dyrene er skitne og urolige.

– De er langhårete, derfor har skit og møkk feste seg i pelsen. Flere av dyrene er for tynne fordi de over tid har fått for lite mat og de er også mindre på størrelse enn det vi forventer i forhold til normalen.

Den mest graverende episoden skjedde før jul. Da rykket Mattilsynet og dyrevernnemnda ut etter tips fra publikum.

– Det var en situasjon i desember hvor dyrene gikk ute i en kuldeoperiode , kun med tilgang på frossent fôr og ikke tilgang til le.

– Hvilken tilstand var dyrene i da?

– Da var det flere av dyrene som sto passivt ute på beite med krum rygg og bar preg av at de var kalde og hadde fått dårlig med fôr.

– Hvordan vil dere karakterisere forholdene disse dyrene lever under?

– Etter Mattilsynet og dyrevernnemndenes oppfatning så blir disse dyrene vanskjøttet.

Tvangsmulkter

Bonden må betale to tvangsbøter på til sammen 1000 kroner hver dag inntil forholdene bedrer seg.

Han må betale 500 kroner hver dag i tvangsmulkter inntil fôringen skjer på tilfredsstillende måte, "minst to ganger om dagen," slik det står i rapporten fra Mattilsynet. Bonden må også sørge for at dyrene har tilgang til tilstrekkelige mengder drikkevann.

Fra inspeksjonen 29 januar står det følgende om dyrenes fôringssituasjon:

"Dyrene får i følge bonden kraftfôr og mineralnæring i tillegg til grovfôr, men det ser ut til at det i første omgang er for liten mengde grovfôr som er hovedårsaken til det dårlige holdet til mange dyr. Bonden kommer med en mengde unnskyldninger for hvorfor vedkommende ikke kan gi mer grovfôr, inkludert værproblematikk, at dyrene drar fôr ned i båsen, og frykt for at dyrene skal bli for feite.

Når Mattilsynet påpeker at forholdene for grovfôrhåndtering er veldig upraktiske og tungvinte og forteller at dyr skal ha tilstrekkelige mengder fôr for både vekst og vedlikehold uavhengig av om det er lett eller vanskelig å gi fôr, og at dyrene på ingen måte er for feite, får Mattilsynet ingen aksept for det. Mattilsynet måtte på det nærmeste tvinge bonden til å fôre dyrene etter inspeksjonen."

Mattilsynet har også gitt bonden tvangsmulkter på 500 kroner dagen inntil et vedtak fra 17 desember 2009 blir fulgt opp. Det vedtaket går på renhold i fjøset: "Dyrene skal holdes tørre og rene, og utgjødsling skal skje hver dag."