Bompenger på Hålogalandsveien

Det blir penger til Hålogalandsveien, og deler vil bli finansiert av bompenger. Det viser budsjettlekasjer fra statsbudsjettet for 2019. I lekkasjen kommer det frem at 11 prosent vil bli finanisert gjennom bompenger,