Hopp til innhold

Christel og familien så seg nødt til å flytte: – Det er krig om boliger

Familien på seks ønsket å bli i Sortland, men boligmangel presset dem til å flytte. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener boligmangelen er et problem i hele Distrikts-Norge.

Christel Vråberg Thunestvedt

MÅTTE FLYTTE: – De liker å si at de er en kommune i vekst og at de har mye å tilby. Men de har ikke hus og tomter og tilby, sier Christel Vråberg Thunestvedt.

Foto: Privat

Christel Vråberg Thunestvedt (33) og familien har bodd i Sortland kommune i 8 år og var ute etter en større bolig.

Men det å finne en større plass å bo var enklere sagt enn gjort.

De få eiendommene som selges i Sortland kommune, blir raskt revet bort og gjerne til priser langt over takst, ifølge Thunestvedt.

– Vi opplever at det er nærmest krig om boliger så fort de kommer ut, sier hun.

På grunn av utfordringer med å finne seg en egnet bolig, eller tomt for å bygge bolig, søkte Thunestvedts mann jobb i Notodden.

Så da barn nummer fire meldte sin ankomst, var familien godt etablert sørpå.

Christel Vråberg Thunestvedt med de 3 eldste barna som er 8 år, 6,5 år og 3 år. Minste er 6 mnd og inni magen på dette bilde.

Christel Vråberg Thunestvedt har fire barn. Her med er de tre eldste. Den yngste ligger i magen.

Foto: Privat

Flere kommuner sliter med boligmangel

Tidligere har NRK skrevet om at Træna kommune måtte be folk selge feriehusene sine på grunn av boligmangel.

Og Træna er ikke alene:

Omtrent to av tre bedrifter i distriktet sliter med å rekruttere folk på grunn av boligmangel.

Christel Vråberg Thunestvedt mener sjansen er stor for at hun og familien hadde blitt værende i Sortland dersom det hadde vært boliger eller tomter tilgjengelig.

– Jeg synes det er slapt av Sortland kommune, mener Thunestvedt.

– De liker å si at de er en kommune i vekst og at de har mye å tilby. Men de har ikke hus og tomter. Det har vært et kjempeproblem.

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte saken.

Sortland

BOLIGMANGEL: Her ønsker Christel og familien å bosette seg. Men boligmangel førte til at de flyttet ut av kommunen.

Foto: Bente Christine Rasmussen

Nå har barna begynt i barnehage og på skole i Notodden, og familien blir nok værende der.

Hun håper likevel at kommunen vil gjøre noen grep, slik at det blir enklere for andre som ønsker å bosette seg i hjemkommunen hennes.

Les også: Boligmangel i distriktene: Vurderer å bygge brakkerigg for å gi arbeiderne et sted å bo

Værøy i Lofoten.
Værøy i Lofoten.

– Sortland har havnet «bakpå»

Kommunalsjef Terje Kili i Sortland beklager at firebarnsfamilien måtte flytte fra kommunen.

Han sier at familien både er ønsket og velkommen, selv om kommunen ikke klarte å levere det familien trengte.

Terje Kili

Kommunene må bli mye mer aktive i kommunepolitikken og ikke vente på at markedet på å løse det, mener kommunalsjef i Sortland, Terje Kili.

Foto: NRK

– Det er leit at vi mister en familie på seks stykker som er i helt riktig alder for en kommune som Sortland.

Sortland har lenge vært en vekstkommune, men de siste årene har kommunen havnet «bakpå», innrømmer han.

– Det private markedet har lenge klart å holde tilbudet oppe på linje med etterspørselen.

Nå mener han at kommunen må inn og i større grad styre boligmarkedet.

– Det er dyrt å bygge boligområder. Det er krav til veier, vann og avløp.

I tillegg er det lokal motstand da eventuelle utbygginger berører turområdet til de som allerede bor sentralt i Sortland.

– Det er noen klassiske bevare eller ikke bevare-dilemmaer i Sortland sentrum, sier han.

Et problem i hele Distrikts-Norge

Ifølge kommunal- og distriktsdepartementet er boligmangel en problemstilling over hele landet.

Mange distriktskommuner melder om lite nybygging, og et for lite variert tilbud av boenheter, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– En annen utfordring er at boligprisene i mange distriktsområder er så lave at de ikke engang dekker byggekostnadene.

Det har Gjelsvik rett i.

NRK har tidligere fortalt at det å bygge hus i distriktene ofte koster mer enn det smaker.

Verdien om du bygger et hus i distriktet er som oftest langt mindre enn det koster å bygge.

På Røst utenfor Lofoten, var Jørund Johansen og samboer Marte Pedersen i fjor de første til å investere i nytt hus på øya på 20 år.

Verdien på huset de bygger blir halvert idet de setter nøkkelen i døra.

Nå sitter samboerpartiet med et stort lån på et hus som ikke vil være verdt like mye som lignende hus i urbane strøk.

Les også: Prisen på huset halvert etter bygging – foreslår kunstig høy takst

Jørund hus
Jørund hus

– Kommunenes ansvar

Kommunalministeren avviser imidlertid at staten har ansvar for boligmangelen i distriktene.

Det er kommunene som har nøkkelrollen i boligpolitikken. Det er de som vet hvor skoen trykker og som har de beste forutsetningene til å finne gode, lokale løsninger tilpasset behovet for folk i ulike livsfaser.

Gjelsvik sier mange kommuner allerede gjør en god jobb for å få til mer boligbygging.

I Lebesby i Troms og Finnmark gir kommunen støtte til bygging av nye boliger og ombygging av allerede eksisterende.

I tillegg tester de ut en kommunal tilbakekjøpsavtale for å avlaste risikoen for økonomisk tap ved salg av boliger. Husbanken har også en viktig rolle i å støtte kommunene, sier statsråden.

Ifølge Gjelsvik er det svært viktig at barnefamilier blir boende i og at flere flytter til små distriktskommuner.

– Det tror jeg de fleste kommunene er svært bevisst på, og mange kommuner gjør også mye godt arbeid som andre kan hente inspirasjon fra.