Pressetopp om omstridt søksmål: – Veldig spesielt

Bodø pensjonskasse nekter offentlig innsyn, tross pålegg fra Statsforvalteren. – Handlingen er ikke i tråd med prinsippene i et åpent demokrati, mener generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Arne Jensen, Norsk Redaktørforening

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, sier at han hadde håpet pensjonskassen forstod at folk fortjener å få vite hvordan de som styrer pensjonskassen bruker pengene deres.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Søndag ble det kjent at Bodø pensjonskasse, tidligere Bodø kommunale pensjonskasse, saksøker staten.

Grunnen er at de ikke vil gi NRK innsyn i reiseregninger og kvitteringer, tross pålegg fra Statsforvalteren.

NRK har blitt kontaktet av flere personer som hevder at Bodø pensjonskasse har en kultur der penger har blitt brukt på festligheter, middager og alkohol.

Pensjonskassen avviser disse anklagene, og mener at offentlighetsloven ikke gjelder for dem. Dette til tross for at de forvalter over 4 milliarder kroner av offentlige ansattes penger.

Grunnen de oppgir, er at de skal kunne drive på lik linje som sine konkurrerende, private pensjonsforvaltere.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener at pensjonskassen bør gi innsyn i regningene sine.

– Dette handler om at allmennheten og dem som har innskudd i pensjonskassen skal få vite hvordan styret og ledelsen disponerer pengene. Handlingene er ikke i tråd med de prinsipp vi bør ha i et åpent demokrati.

Rådhuset i Bodø

Kommuneledelsen i Bodø kommune sitter i pensjonskassens styre. Her er rådhuset i Bodø.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Unødvendig pengebruk

Dette er dokumentene NRK har bedt om innsyn i:

Arne Jensen syns at det faktum at de nekter å vise disse regningene, er spesielt.

– Det er veldig spesielt. Særlig i lys av at Bodø pensjonskasse er et selskap som har hundre års historie i Bodø, og som er knyttet til, og stiftet av, det offentlige. Det er helt klart ment for å være et redskap for offentlighetens tjeneste.

Han forstår til en viss grad at det er viktig å holde informasjon unna konkurrenter. Men han mener driften til Bodøs pensjonskasse ikke er lik de privates.

At de nå tar saken til retten er en unødvendig bruk av penger, mener han.

– Jeg syns det er spesielt at man skal bruke midler på å unndra seg et innsyn. Å ta det til retten er helt legitimt, men jeg hadde håpet at man forholdt seg annerledes, og så sin egen funksjon i et bredere perspektiv enn det de har gjort.

Avviser påstandene

Bodø pensjonskasse har hele veien hevdet at påstandene er grunnløse.

I en e-post til NRK svarer styreleder Einar Lier Madsen og daglig leder Hans Petter Horsgaard i Bodø pensjonskasse at deres virksomhet er strengt regulert av Finanstilsynet, og at det sånn sett ikke skal være noe fare for at driften ikke er forsvarlig.

– Våre regnskap revideres årlig av uavhengig statsautorisert revisor. Våre kostnader til administrasjon er helt normale i forhold til bransjen for øvrig. Våre regnskaper er offentlige så dette kan dokumenteres.

Einar Lier Madsen

Styreleder i Bodø pensjonskasse, Einar Lier Madsen.

Foto: Arkivfoto

De sier videre at deres virksomhet skal holdes rettslig og økonomisk atskilt fra arbeidsgiverforetakene.

For dem handler innsynsspørsmålet ikke bare om hvilke lover og regler de er underlagt, men også om likebehandling med andre pensjonskasser.

– Våre konkurrenter vil eksempelvis enkelt kunne innhente konkurransesensitiv informasjon om Bodø Pensjonskasse hvis vi er underlagt offentlighetsloven.

De avviser at de bruker kundenes penger til å hyre inn advokater til rettssaken.

– Vi har gjentatt til NRK flere ganger de siste månedene at vår tjenestepensjon er garantert, det betyr at pensjonistene er sikret sin pensjon helt uavhengig av våre kostnader og resultater. Gjennom flere år er det satt av penger til fremtidig forpliktelser.

Salten tingrett har satt av to dager til saken i slutten av mai.

Her kan du lese hele svaret til Bodø pensjonskasse: