NRK Meny
Normal

Bodø-ordfører vil flytte rullebanen

- Bedre å flytte støykilden framfor å flytte bybebyggelsen i Bodø, mener ordfører Odd-Tore Fygle.

Pressekonferanse flystøy

FLYTT RULLEBANEN: På en pressekonferanse i dag foreslår Bodø-ordfører Odd Tore Fygle (t.h.) å flytte rullebanen på Bodø Lufthavn for å unngå økt flystøy.

Foto: Eivind Undrum Jacobsen / NRK

På en pressekonferanse i dag foreslår Bodø kommune å flytte rullebanen på Bodø Lufthavn for å unngå økt flystøy.

I en rapport har Forsvarsbygg konkludert med at nye jagerfly kan bety opp til 6,4 milliarder kroner i utgifter og riving av omlag 2000 boliger om Bodø skal bli hovedkampflybase.

Bodø kommune mener det blir langt billigere å flytte rullebanen mot sørvest.

To alternativ

- Det første alternativet innebærer å forskyve hovedrullebanen litt sør og vestover. Støykonturene flyttes tilsvarende vekk fra bebyggelsen. Dette alternativet løser støyproblemene dersom de nye kampflyene økes med fem decibel, sier Bodø-ordfører Odd-Tore Fygle.

Ny rullebane

- Det andre alternativet baseres på å bygge en ny rullebane ca to kilometer sørvest for dagens rullebane. Dette er det beste alternativet er det beste dersom de nye flyene økes med 15 decibel. Det siste alternativet har også andre fordeler, sier Fygle.

- Flystøykilden flyttes to kilometer fra bebyggelsen. Det er også ideelt i forhold til vindretning og innflyging. De berørte militære installasjonene kan reetableres på flystasjonen og rullebanen kan varmes opp fra Saltenfjorden, sier Fygle.

Rullebanen skal utbedres uansett

Ordfører Odd-Tore Fygle sier at rullebane-systemet ved Bodø Lufthavn skal utbedres uansett.

- Dagens rullebane må uansett utbedres for å tilfredsstille nye sikkerhetskrav. Det vil koste mellom 400 og 500 millioner kroner, sier Fygle.

Men det vil likevel koste fra en til to milliarder kroner å flytte rullebanen, sier leder Steinar Skogstad i Team Bodø.

- Vi har ikke finregnet, men det er klart at det vil bli betraktelig dyrere å bygge ny rullebane sammenlignet med å utbedre den vi har i dag, sier han.

Men Ordfører Odd Tore Fygle i Bodø sier at alternativet er rimelig sammenlignet med Evenes.

- Uansett er dette et mye billigere alternativ enn Evenes, hevder han.

Mye å tilby

Fygle sier at Bodø har et fortrinn når det gjelder både arbeidsplasser og karrieremuligheter.

- Bodø har mye å tilby dem som kommer hit for å jobbe i Forsvaret. Vi har et levende næringsliv, noe som betyr gode karrieremuligheter for ektefeller. Dette vil gjøre det enklere for forsvarspersonell å flytte permanent med sine familier til Bodø, sier Fygle.

Ny rullebane ved Bodø hovedflystasjon

Dersom rullebanen flyttes to kilometer sørover, reduseres flystøyen med 15 decibel.

Foto: Grafikk: Team Bodø