Hopp til innhold

Troy (9) har ikke fått hjelpen han har krav på: – Per i dag kan han ikke alfabetet

Bodø kommune har kuttet over 20.000 spesialundervisningstimer på fire år. Nå får de smekk av Statsforvalteren.

Monica Tangen og Troy

Troy og mamma Monica Tangen bruker mye tid i lag. På skolen skal 9-åringen følges ekstra opp med det faglige. Nå har de fått medhold i sin klage til Statsforvalteren.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

En av de som har krav på slike timer er ni år gamle Troy. Han har cerebral parese og går i 4. klasse på Grønnåsen skole i Bodø.

Han trenger ekstra støtte på skolen. Det har han også har krav på.

Etter et kommunalt vedtak skal 9-åringen ha til sammen 25 timer ekstra støtte hver uke på skolen.

– Han trenger litt mer tid for å tilegne seg kunnskap, forteller mamma Monica Tangen.

Men hun hadde en mistanke om at alt ikke var som det skulle være og ville undersøke hva slags hjelp han egentlig fikk på skolen.

– Jeg ba om en oversikt over hvem som har gitt spesialundervisning, når den er gitt og hva har han fått av undervisning. Det svaret var det ingen som kunne gi meg.

Sjølsagt har hun også spurt gutten sin.

– Når jeg spør ham hva han har gjort på skolen svarer han at han har vært ute å lekt på ballrommet, hjulpet til med å koke blomkålsuppe eller bakt muffins.

Han blir en habil baker, men per i dag kan han ikke alfabetet.

Monica Tangen, mor

Svaret gjorde henne utrygg.

Fullt medhold hos Statsforvalteren

Tangen bestemte seg for å klage saka inn for Statsforvalteren.

Der har hun fått fullt medhold.

I vedtaket fra januar i år pålegges Bodø kommune straks å få på plass den ekstra undervisninga og hjelpa 9-åringen etter loven skal ha.

Skolen må gi Troy 10 timer per uke med spesialpedagog, 2 timer per uke med fagarbeider i basseng eller kroppsøving, og 13 timer per uke for oppfølging og hjelp i øvrige fag og aktiviteter.

«Det avgjørende er at løsningen er til beste for Troy, uavhengig av de økonomiske kostnadene.»

– Han har krav på både assistent og en spesialpedagog samtidig. Argumentasjonen fra skolen har vært at vi må velge enten eller. Men nå sier Statsforvalteren veldig tydelig at det er feil tolkning av lovverket.

Assistenten skal hjelpe ham med praktiske ting, mens spesialpedagogen skal ivareta det spesialpedagogiske.

Startet tilsyn av to andre skoler

– Har Troy manglet spesialundervisning i fire år?

– Jeg har i alle fall ikke fått noen oversikt over undervisningen han har fått, så jeg har all grunn til å tro at dette har vært hele veien.

Tangen håper Statsforvalterens vedtak vil gi en bedre skole også for andre barn som trenger spesialundervisning.

– Jeg tror veldig mange ikke er klar over at ungene deres ikke får det tilbudet de faktisk har krav på. Det absolutt verste er at de blir fratatt en mulighet som de har rett på.

Troy og mor Monica Tangen

Mor Monica Tangen sier at hvis Troy får de rette verktøyene innenfor læring kan han gå videregående og kanskje enda lenger.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Bodø kommune vil ikke intervjues om klagen til Statsforvalteren, men kommunaldirektør for oppvekst og kultur, Elin Eidsvik gir følgende skriftlig kommentar:

«Bodø kommune vil på vanlig måte følge opp Statsforvalterens vedtak i samarbeid med elev/foresatte og skolen. Statsforvalterens vedtak tas til etterretning.»

Statsforvalteren i Nordland har også startet tilsyn av to andre skoler i Bodø i forbindelse med spesialpedagogisk undervisning etter bekymringsmelding fra foreldre.

– Statsforvalteren har som oppgave å føre tilsyn med offentlige skoler. Vi varslet tidligere i februar Bodø kommune om at vi vil gjennomføre tilsyn med Alstad ungdomsskole 22. mars og Hunstad ungdomsskole 23. mars, der temaet er elevers rett til spesialundervisning, sier underdirektør Gunn Skjerve til NRK.

I et dokument sendt til Bodø kommune står det at Statsforvalteren skal kontrollere at elever som trenger spesialundervisning blir meldt til PP-tjenesten, slik loven krever, og at elever med vedtak om spesialundervisning får opplæring i tråd med regelverket.

Kommunen bekrefter at de har fått brevet, men sier det ikke er mye å kommentere på før tilsynet er utført.

Les også: Elena (15) reagerer på strenge mobilregler på skolen – tror elever blir ensomme

Elena Blix, leder Andøy ungdomsråd
Elena Blix, leder Andøy ungdomsråd

Kuttet flere tusen timer

For fire år siden ble det gitt 104.000 spesialundervisningstimer i Bodø, nå er tallet nede i 78.000 timer, viser tall fra utdanningsdirektoratet.

Leder i Utdanningsforbundet i Bodø, Trond Are Fjordtun

Trond Are Fjordtun i Utdanningsforbundet Nordland er bekymret for kutt i spesialundervisningstimer.

Foto: Dina Jeanett Danielsen / NRK

– Vi er bekymra for at de elevene som har krav på å få spesialundervisning, ikke får det, sier Trond Are Fjordtun i Utdanningsforbundet Nordland.

Han mener det er økonomien som gjør at færre elever nå får ekstra hjelp.

– Bodø-skolen har måttet forholde seg til kutt i over fire år. Da må man ta ned tilbudet en plass. Derfor er det færre timer til spesialundervisning nå enn for noen år siden.

Nasjonalt er trenden en annen. Mens Bodø kommune kutter i planlagte spesialundervisningstimer, øker det på landsbasis.

Planlagte timer til spesialundervisning med lærer har økt fra 6,8 millioner timer i skoleåret 2019–2020 til 7,3 millioner timer i skoleåret 2022–2023. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Men kommunen har en plan bak kuttene.

Vanlige lærere får jobben

Kommunaldirektør for oppvekst og kultur, Elin Eidsvik sier at det pågår et prosjekt om kompetanseløft i kommunen, en ny måte å jobbe med spesialundervisning på.

– Det skyldes et systematisk arbeid de siste årene, som heter Kompetanseløftet for inkluderende praksis og spesialundervisning i Bodø kommune. Det involverer skoler, barnehager og PPT. Det jobbes på nye måter og kunnskapsbasert.

Hun sier at de elevene som før fikk spesialundervisning, fortsatt skal få et tilpasset tilbud der de er, enten i barnehagen eller skolen, sammen med fagfolkene der.

– Så det er vanlige lærere som gir dem spesialundervisning?

– Ja, eller den kompetansen man har tilgjengelig.

Les også: Må Troy (3) flytte fra familien sin?

Troy Tangen med tvillingsøsteren Tora.
Troy Tangen med tvillingsøsteren Tora.

Les også: Troy (4) slapp å flytte fra familien: – Nå kan vi se fram til et nytt liv

Familien Tangen
Familien Tangen