Kommune ville gjøre 13.000 blomster mer miljøvennlig – viste seg å være umulig

Selv om regjeringen har bestemt at jord med torv skal fases ut innen ti år av hensyn til miljøet, finnes det i dag ingen yrkesdyrkere som bruker torvfri jord i planteproduksjon.

Stemor

Stemor er en populær plante i bymiljøet på sommerstid, men per i dag er den ikke særlig klimavennlig å produsere. Håpet er å kunne bytte ut bruken av torv i produksjonsjord.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Hver vår pynter Bodø kommune opp byen med over 13.000 sommerblomster.

Det er til glede for både innbyggere og insekter, men kommunen ønsket også å bruke en mer miljøvennlig jord til blomsterprakten.

Torven som brukes til produksjon av planter omtales nemlig som en klimaversting.

Det gjennomsnittlige årlige utslippet av klimagasser fra uttak og bruk av torv i perioden 1990–2015 var rundt 63 000 tonn CO₂-ekvivalenter, ifølge regjeringen.

I 2019 vedtok kommunen å kun bruke torvfrie produkter til byens grøntanlegg.

Det viste seg å være vanskelig.

For til tross for at torvjord omtaltes som en klimaversting, er det ingen yrkesdyrkere som bruker torvfri jord i planteproduksjon. Norsk Gartnerforbund opplyser at det i dag ikke fins torvfri alternativer som er forenlig med planteproduksjon.

– Det er helt vanlig å bruke torv i den profesjonelle planteproduksjon både i Norge og andre land. Torv innehar unike egenskaper som man trenger for å produsere planter, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Finnes ikke gode alternativer per i dag

Meberg sier at det jobbes med å finne alternativer til torv som er mer klimavennlige, men at det per i dag ikke finnes gode alternativer. Hun mener det er uaktuelt å fase ut all bruk av torv før det finnes et fullgodt alternativ.

Gartnerforbundet_Katrine R Meberg

Generalsekretær Katrine Meberg i Norges Gartnerforbund mener det er uaktuelt å utfase torv før det finnes et fullgodt alternativ.

Foto: Norges Gartnerforbund

– Vi kan ikke fase ut torv i profesjonell planteproduksjon før det finnes et fullgodt alternativ. Det vil sette norske produsenter i en urimelig situasjon og være svært konkurransevridende. For eksempel dersom det fortsatt skal være lov til å importere planter produsert i torv utenlands.

– Kan man ikke bare bruke vanlig plantejord?

– Jord er ikke det samme som torv. For produksjonsmessige forhold trenger man forutsigbare vekstmedier som blant annet er fri for tungmetaller og holder på vann. Torvens egenskaper oppfyller alle krav til vekstmedier. Det gjør det utfordrende å erstatte den.

«Klimaverstingen» torv

Regjeringen har satt som et mål at man skal fase ut torv helt innen 2025.

Årsaken er at dagens uttak av torv i all hovedsak skjer på nedbørsmyr med dyp torv, ifølge Regjeringen. Dette er en truet naturtype både i Norge og i Europa.

I tillegg har uttak av torv store konsekvenser for plante- og dyreliv i området der det tas ut.

Regjeringen skriver også at uttak av torv antas å være den typen arealinngrep som fører til størst CO₂-utslipp per arealenhet.

Tror etterspørsel vil få fart på forskningen

Gruppeleder og bystyrerepresentant Ida Gudding Johnsen (V) sier at kommunen ønsker et grønnere bymiljø med grønt produserte planter, men at det er vanskelig.

– Noe av intensjonen med dette er at Bodø skal gå foran i å bruke torvfri jord i plantevirksomheten. Når etterspørselen kommer fra flere, vil jeg tro at også næringen vil prøve å finne gode alternativ, sier hun.

ida_gudding_johnsen

Bystyrerepresentant Ida Gudding Johnsen vedgår at det er ønskelig, men vanskelig å gå vekk fra torv som vekstmedium.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

I likhet med Gartnerforbundet er Gudding Johnsen enig i at man må forske frem alternativer i Norge.

– Å importere torvdyrkede planter er ei dårlig løsning for klimaet. Det er klimaet vi har i tankene her, ikke bare å rydde i egen bakgård.

Trefiber fra gran kan være redningen

Tomasz Woznicki er postdoktor og forsker i Divisjon matproduksjon og samfunn i NIBIO. De har blant annet forsket på trefiber fra gran som et alternativ til bruk av torv i plante- og matproduksjon.

– Med bruk av trefiber kan vi produsere planter i torvredusert jord med tilskudd av kompost. Vi kan foreløpig ikke utfase torv fullstendig, men med trefiber kan vi redusere bruken av torv betraktelig. Samtidig vil vi fortsatt kunne oppnå samme plantekvalitet som man vil få med ren torv, sier Woznicki.