Hopp til innhold

Gravde opp skolegården – nå har de ikke råd til å fortsette jobben

Bodøsjøen skole i Bodø fikk i desember 2019 gladnyheten om utvidelse. Nå er skolegården gravd opp, men alt arbeidet satt på vent. – Helt tragisk, sier FAU-leder.

Bodøsjøen skole skulle få nye bygg, men nå er lekeplassen jevnet med jorda.

Arbeidet med utvidelse av Bodøsjøen skole er godt i gang. Men nå er det også stoppet helt opp på grunn av prisen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Skolen er en av Bodø kommunes nyeste skoler. Den åpnet i 2004. Siste byggetrinn åpnet i 2010.

I dag huser skolen omtrent 380 elever og 50 ansatte.

Til tross for den beskjedne alderen bestemte bystyret i Bodø kommune i 2019 at skolens kapasitet skulle økes med 175 elever.

Moduler som ble benyttet under bygging av nye Aspåsen skole er påtenkt gjenbrukt ved Bodøsjøen.

Arbeidet med graving ble startet. Dette medførte store begrensninger i elevenes uteområder.

Men nå er gravemaskinene stanset. Arbeidet er stoppet.

Området er gjerdet inn. Slik blir det på ubestemt tid.

Årsak:

Prisen ble altfor høy.

Bodøsjøen skole

Det gror godt der den nye skolebygningen skulle stått. Slik blir det værende på ubestemt tid.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Mye dyrere enn antatt

Bodø kommune har i likhet med mange andre kommuner en stram kommuneøkonomi. I starten av juni meldte rådmannen at de så langt i år ser ut til å få et merforbruk på 63 millioner kroner.

Kommunen har ikke ubegrenset med midler. Nå må politikerne på nytt ta stilling til om de skal ta seg råd til en utvidelse av Bodøsjøen skole.

For prisen, som kommunen hadde estimert til omtrent 50 millioner kroner, ble langt dyrere.

Totalentreprisekonkurransen ble nemlig avlyst i mai – da det kun kom inn ett tilbud. Dette tilbudet var betydelig høyere enn kostnadsrammen.

Bodøsjøen skole

Bodø kommune fikk bare inn et tilbud under anbudsprosessen. Det ble for dyrt til at de per nå kan utvide skolen som planlagt.

Foto: Norconsult

– Tilbudet var så høyt at

prosjektet måtte øke rammen i prosjektet med 40 prosent. Fra ca. 50 mill. til 70 mill.

Det sier prosjektleder Pia-Helen Pedersen i Bodø kommune.

Styringsgruppen for prosjektet har nå tatt en avgjørelse om å avvente med en ny konkurranse til etter jul. Årsaken er den totale markedssituasjonen.

Flere entreprenører sliter med bemanning og det er stor prisstigning på materiell.

– Med å avvente ny konkurranse håper vi på større konkurranse og mer konkurransedyktige priser. På den måten håper vi å kunne legge til rette for best mulig økonomisk løsning for Bodø kommune, sier Pedersen.

Skolegården blir inngjerdet hele neste skoleår

Området som i dag er inngjerdet til anleggsområde vil fortsatt være inngjerdet gjennom hele neste skoleår.

– Jeg synes det er helt tragisk, sier FAU-leder ved Bodøsjøen skole Anne Lise Solbakk.

– Dette sprer usikkerhet for dem som flytter til området, for de ansatte og for elevene som går der allerede. Hadde de ventet med å begynne gravingen til anbudsprosessen var ferdig ville ungene fortsatt hatt det store området tilgjengelig.

Pedersen i Bodø kommune gir FAU-lederen støtte i at saken er uheldig.

Skilt viser at ingen kommer inn på anleggsområde.

Ingen elever kan leke her.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Hun peker samtidig på at kommunen har åpnet opp for et alternativt lekeområde. En ledig barnehagetomt like ved. De har også etablert midlertidig sandkasse for de minste.

– Vi skal vi se om det er andre tiltak prosjektet kan legge til rette for slik at skolen kan benytte deler av anleggsområdet.

– Hvorfor begynte man arbeidet med grunnarbeid før anbudsprosessen var ferdig?

– Det er ikke uvanlig å starte en entreprise, før neste kontraheres. Tanken var at det var lurt å starte grunnarbeidene tidlig vår.

På den måten kunne de få unna viktig gravearbeid tidlig. I tillegg sier Pedersen at det var ønsket å få ferdig grunnmuren for de nye modulene tidlig.

Bodøsjøen skole

Bodøsjøen skole sto helt ferdig i 2010. Politikerne avgjorde i 2019 at den skulle utvides, men nå er prisen for høy.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Prisene har økt

NRK har tidligere omtalt hvordan prisene på materiell har økt.

Jøns Sjøgren, administrerende direktør i Byggevareindustriens Forening bekrefter på lang vei at dette er en realitet. Også utenfor Bodøs grenser.

– Kostnadene øker. Det er absolutt en kjent sak i bransjen. På generelt grunnlag kan vi si at det har vært en økning i råvarepriser. Noen steder er det også vanskelig å få tak i arbeidskraft.

Han sier prisene på blant annet trelast, kjemiske produkter og stål har økt. Noe skyldes stengte fabrikker verden over, mens trevareprisene blant annet knyttes til et utbrudd av en kanadisk barkebille.

– Bodø kommune skylder blant annet på dårlig bemanning. Er dette et problem flere steder i landet?

– Det har vært en utfordring å få mennesker inn i landet. Deler av Norge er helt avhengig av arbeidskraft fra utlandet. Det er klart det blir utfordringer når grensene stenger.

– Det er det samme som man ser i landbruket der jordbærprisene har økt.

NRK har vært i kontakt med KS og spurt om problemstillingen Bodø kommune står ovenfor skjer i andre kommuner. De svarer at de ikke har en systematisk oversikt over dette per nå.

Forutså ikke prisøkningen

Bodø kommune understreker at skolen har tilstrekkelig med elevplasser til neste år. De må imidlertid belage seg på å leke i barnehagetomten like ved.

Ikke i egen skolegård.

– Ungene har etablert et lekeområde. Det brukes flittig. Vi er veldig glad for barnehagetomta, men her må de reetablere et lekeområde. De må læres opp til at det er dette området som skal brukes, sier FAU-leder Solbakk og legger til:

Aspåsen skole er et av de kommunale foretakene som betalte for mye.

Da gamle Aspåsen skole ble renovert ble det benyttet moduler. Det var planlagt å gjenbruke disse ved Bodøsjøen, men per nå er prisen for høy.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det blir en utfordring å skyve dem ut av skolegården.

På spørsmål om det ble gjort en feilvurdering av kommunen da de anslo at det skulle koste 50 millioner kroner svarer prosjektleder Pedersen følgende:

– Prosjektet og kalkyle har vært vurdert under hele utviklingen av prosjektet ut fra kjent prisnivå i markedet. Det har vært gjennomført en usikkerhetsvurdering av prosjektet som ivaretar normal markedsusikkerhet.

Hun legger til:

Dette er en riktig fagmessig måte å gjennomføre prosjekt på, men at markedssituasjonen og prisnivået var langt utenfor normalen, forutså vi ikke.