Bodø Havn betaler Hurtigruten

Bodø Havn KF overfører nå vel 1,2 millioner kroner til Hurtigruten som selskapet ifølge dommen i tingretten urettmessig har betalt i sikkerhetsgebyr. Hurtigruten fikk medhold i tingretten i Bodø i fjor vår at selskapet ikke skal betale dette gebyret som i havnesammenheng kalles sikkerhetsvederlag, også benevnt som ISPS internasjonalt.