Her kan du høre hva Bodø-ordføreren egentlig sa om flyplass-striden

Striden om en ny storflyplass på Helgeland når nye høyder. Nå har også Bodø uttalt seg i saken. Her kan du selv høre intervjuet med Bodø-ordføreren.

Ida Pinnerød på vei til Oslo

Ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød, ber Avinor og tilsynsmyndighetene om å ikke glemme flyplass-planene til Bodø.

Foto: Sigurd Steinum

I løpet av de siste dagene har diskusjonen om byggingen av en ny storflyplass på Helgeland gått hett for seg, etter at et flertall av helgelandsordførererne skrev under på at de ikke ønsker en ny storflyplass, så lenge det innebærer at flyplassen i Vefsn legges ned.

Nå har også Bodø hevet seg inn i debatten.

  • Her kan du selv høre hele intervjuet med Bodø-ordføreren:

– Må prioriteres

I en fersk høringsuttalelse skriver Bodø kommune at de ser behovet for en ny flyplass i Rana.

Men Bodø har også sine egne flyplass-planer som kommunen ber om at Avinor ikke glemmer.

Pinnerød lister opp følgende punkter for at Bodø må prioriteres:

  • Bodø er den viktigste flyplassen i Nordland og den nest største knutepunktlufthavnen etter Gardermoen
  • 1,7 millioner personer reiser via Bodø i løpet av ett år
  • Rullebanen er i ferd med å smuldre opp
Bilder fra prosjektet «Ny by - ny flyplass»

Bodø ønsker å flytte flystripa for å frigjøre mer areal. Målet er å få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan, som skal behandles i Stortinget i 2017.

Foto: Bodø kommune

Mener det er et stort behov for oppgradering

– Vi ser at det er behov for en ny flyplass i Rana til erstatning for den som er i dag, men det skal også gjøres store investeringer i Bodø og vi er opptatt av det ikke blir glemt.

Det er gjennom «Ny by-ny flyplassprosjektet» at Bodø kommune håper å kunne flytte flystripa for å kunne frigjøre mer areal til boligbygging og næringsutvikling. Kostnaden er beregnet til å koste mellom to og tre milliarder kroner.

– Dere skriver i høringsuttalelsen at dere ber om at Bodø prioriteres?

– Bodø er en viktig lufthavn for Nordland og 1,7 millioner passasjerer reiser via Bodø i løpet av ett år. Samtidig er rullebanen i ferd med å smuldre opp. Derfor er det helt nødvendig at man prioriterer Bodø og at man tar det viktigste først.

– Er du redd for at en bygging av Hauan flyplass i Rana, skal gå utover det som skal skje i Bodø?

– For oss er det viktigste at Avinor prioriterer det viktigste først og vi mener at investeringene her i Bodø er de viktigste for Nordland, sier Pinnerød som ikke vil si noe konkret om hvorvidt Bodø bør prioriteres foran Hauan.

NHO: – Ja takk, begge deler

Tidligere Bodø-ordfører, nå regionsjef for NHO Nordland, Ole Henrik Hjartøy, sier at begge stedene trenger en ny flyplass.

– Disse to prosjektene trenger ikke å komme i konkurranse med hverandre. Jeg tror det skal gå veldig bra å finansiere begge disse prosjektene i nær framtid, ved at man i Bodø kan benytte seg av en finansieringsmodell der store merverdier i de frigjorte arealene bidrar til å betale for flyplassene. Dette tror jeg politikerne klarer.

Ingen motsetning mellom Bodø og Rana

En ny flyplass i Rana står ikke i motsetning til planene om «Ny flyplass – ny by» i Bodø, sier Rana-ordfører Geir Waage.

Waage understreker at det er forskjellige tidshorisonter for de to prosjektene.

Mo i Rana Lufthavn kom inn i forrige NTP, har vært under planlegging i lang tid og kan ha byggestart allerede i 2017. Ny flyplass i Bodø er i en tidlig utredningsfase og bør prioriteres i neste NTP, i 2017, sier han.

Rana og Bodø har over tid stått sammen om forskjellige prosjekter, og jeg mener at vi også i framtida kommer lengst med å samarbeide om viktige samferdselsprosjekter i fylket, sier Waage.

Storflyplass Hauan

Det har lenge vært jobbet for å få etablert en ny storflyplass på Hauan i Rana. NHO Nordland heier på både flyplassprosjektet i Rana og i Bodø.

Foto: Nordic - office of Architecture