Blodbanken får kritikk av Helsetilsynet

Faren for svikt ved blodbankene ved Nordlandssykehuset er for høy, mener Helsetilsynet. Sykehuset sier det likevel er trygt for pasientene.

Blodgiver, blodprøve, Nordlandssykehuset
Foto: Øystein Nygård / NRK

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut, direktør Statens helsetilsyn.

Foto: Tormod Strand / NRK

Blodbankene ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen har for dårlig oppfølging av sine rutiner, mener Helsetilsynet.

Ansvar på enkeltpersoner

Tilsynet mener blant annet at ledelsen ikke kan påvise at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse i jobben.

– Hovedtrekket i det vi har pekt på er at kontrollrutinene i blodbanken er slik at det ligger for mye ansvar på enkeltpersoner, sier direktør ved Statens Helsetilsyn Geir Sverre Braut.

Nordlandssykehuset HF følger ikke opp at prosedyrer og retningslinjer for vurdering og godkjenning av blodgivere etterleves og fungerer etter hensikten. Blodbankens ledelse kontrollerer i liten grad at medisinsk vurdering og godkjenning av blodgivere utføres av personale med tilstrekkelig kompetanse, dette er særlig fremtredende ved blodbankene i Lofoten og Vesterålen.

Vil ha dobbeltsikring

Blodbank

Blodbank

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Når man gir blod eller får blod er det mange rutiner som skal sikre at pasienten får riktig blodtype og at blodet er uten smitte. Helsetilsynet mener at Nordlandsykehuset bør ha bedre kontroll med at dette blir gjort riktig, mener Helsetilsynet.

– Vi vil at det skal være ei kontrollordning som har ei dobbeltsikring i seg.

Satser på god dialog

Ved Nordlandssykehuset mener de at rutinene er gode og at blodoverføring er trygt for pasientene. Men sykehuset har ikke synliggjort rutinene godt nok.

Terje Haug, Nordlandssykehuset

Terje Haug, klinikksjef Nordlandssykehuset.

Foto: Nordlandssykehuset

– De kontrollrutinene vi har er knytta til den praksis som foregår, altså det samarbeidet som er mellom leger og bioingeniører. Den løpende dialogen de har gir oss en god innsikt og trygghet. Men det er ikke like godt dokumentert hvordan denne praksisen foregår i styringssystemet vårt, sier klinikksjef Terje Haug som leder blodbankene i Nordlandssykehuset.

Også i 2008 fikk Blodbanken ved Nordlandssykehuset kraftig kritikk av Helsetilsynet.

Har det skjedd noen feil som har gått ut over pasientene som følge av svikten Helsetilsynet påpeker?

– Nei, slår Haug fast.

I dårlig selskap

Blod.
Foto: Ullevål universitetssykehus.

Problemet ved Nordlandssykehuset er ikke enestående.

– Det er ikke første gang vi har sett denne svikten. Vi har fokusert på dett området når vi nå har hatt tilsyn med blodbanker over hele landet. Og vi har funnet samme svikt også andre steder sier over hele direktør ved Statens Helsetilsyn Geir Sverre Braut.