Blir ferdig med 14 mil vei lenge før fristen

«Flaskehals», «90-graderssving», og smale broer. E6 på Helgeland har vært i dårlig stand i mange år, men nå utbedres den. Og det går fort – mye fortere enn planlagt.

Ny E6 på Helgeland

Den nye brua over Langvassåga på E6 Helgeland åpnet tidligere i høst i god tid før opprinnelige planer. Nå kan flere veistrekninger på E6 åpnes før tiden. Den gamle broa ser du til høyre.

Foto: Jan Fredrik Eliassen/Statens vegvesen

Det første spadetaket på E6 Helgeland ble tatt høsten 2015. Planen var å ferdigstille 142 kilometer med vei på sensommeren 2021.

Men en ny kontraktsform får mye av æren for at prosjektet nå blir ferdig lenge før tiden, skriver Bygg.no

– Vi jobber med E6 Helgeland både i nord og i sør. I nord har vi åpnet 15 kilometer med vei som egentlig ikke skulle åpnes før til neste år. Her ligger vi cirka et år foran skjemaet, sier prosjektleder i E6 Helgeland i Statens vegvesen, Bård Nyland.

Også i sør har byggingen gått over all forventning.

– I sør er det 58 kilometer som skal bygges, og det er en kontraktsmessig ferdigstillelse i 2021 og det som er helt åpenbart er at vi ligger et år foran og vi ser for oss at det kan være trafikk på deler av strekningen allerede til neste år, sier Nyland.

Pilotprosjektene viser vei

Det er de private selskapene Skanska og Hæhre som har ansvaret for hvert sitt prosjekt.

Dette er de to første prosjektene hvor Statens vegvesen prøver ut den såkalte veiutviklingskontrakten hvor entreprenører har ansvaret for både prosjektering og bygging, samt drift i hele kontraktsperioden. Begge de to kontraktene har en lengde på 15 år.

Bård Nyland, prosjektleder E6 Helgeland

Bård Nyland er prosjektleder for E6 Helgeland i Statens vegvesen. Han er glad for at byggingen av den nye veien går så fort.

Foto: Frank Nygård

– Vi hentet erfaringer fra liknende prosjekter tidligere og videreutviklet det sammen med entreprenørene. Det er nytt for både oss og for entreprenørene. sier Nyland.

– Det vi virkelig har lyktes med er å få en rask framdrift og rask bygging, slik at entreprenørene får utnyttet sin spesialkompetanse. Jeg tror det at vi har hatt en god dialog i forkant har vært en av suksessfaktorene. De får bygge noe de selv har tro på, sier han.

– Bedre enn forventet

Prosjektet med ny E6 på Helgeland blir regnet som et pilotprosjekt og er det første prosjektet som benytter seg av den nye kontraktsformen. Statens vegvesen er overrasket over hvor raskt det har gått.

– Fremdriften har vært bedre enn vi forventet, og det handler om måten vi har kommunisert i forkant, sier Nyland.

Skanska som er totalentreprenør på E6 Helgeland sør er ikke i tvil om at den nye kontraktsformen er den største grunnen til at prosjektet har hatt så gode resultater til nå.

– Den største forskjellen er at vi nå er med på å bestemme de beste løsningene. Innenfor de reguleringene som er kan vi bygge veien som er mest optimal for oss. Det er hovedårsaken til at det har gått så bra, sier prosjektdirektør i Skanska, Jan Erik Skogen.

E6 Helgeland nord

Dette er Helgeland nord.

Foto: Statens vegvesen
E6 Helgeland

Deler av Helgeland sør utbedres.

Foto: Statens vegvesen