Hopp til innhold

– Ble kalt «sexy» og invitert i jacuzzi av sjefen

Da flere kvinner varslet om ubehagelige opplevelser ved et turistanlegg i Nord-Norge, rådet Arbeidstilsynet dem å bytte jobb.

Seksuell trakassering på jobb

– Seksuell trakassering er en hersketeknikk. Det handler om makt, sier «Thea». Hun jobbet som mellomleder i en bedrift hun opplevde hadde dårlige varslingsrutiner for seksuell trakassering. I dag har hun flyttet fra stedet.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

«Du skulle vært min sexy sekretær. Holdt alt i orden for meg».

I en hektisk hverdag på turistanlegget i Nord-Norge kommuniserte sjefen gjerne med sine ansatte via meldingstjenestene Messenger eller WhatsApp.

I forbindelse med en jobbsamtale med sjefen, får en 19 år gammel ansatt en uventet melding fra den langt eldre sjefen.

Meldingen er sendt på kveldstid, og handlet egentlig om en arbeidsoppgave. Men så kommer taktskiftet: «Du skulle vært min sexy sekretær».

NRK har sett meldingsutvekslingen som angivelig viser samtalen mellom de to.

Der svarer 19-åringen avvisende, men kommentarene fortsatte, sier hun.

– Han begynte å sende meg mer og mer upassende meldinger. Det gjorde meg veldig ukomfortabel. Han var sjefen min og jeg ville ikke ødelegge jobbforholdet vårt.

I forbindelse med denne saken har NRK vært i kontakt med fem unge kvinner som i ulike perioder har jobbet ved turistanlegget.

Samtlige forteller om et flott turistanlegg i naturskjønne omgivelser – med kolleger fra hele verden.

De forteller om en sjef som var raus og omgjengelig, men som også gikk over grensen, gang etter gang. Og som de ikke klarte å stoppe.

De sier at han kommenterte kroppene deres, sa at de så sexy ut i ulike antrekk, sendte meldinger midt på natta med seksuelt ladet innhold, ba dem på jacuzzi og inviterte dem hjem for et glass rødvin.

NRK har sett flere av meldingene som kvinnene sier viser sjefens oppførsel. En gjenganger er at kvinnene forsøker å snakke om jobb, men at sjefen vrir temaet til å omhandle noe seksuelt. Både meldingene og kvinnene er anonymisert, av hensyn til alle parter.

Han skal også ha tatt bilder av dem i smug, for deretter å ha sendt det til dem, og kommentert at de så bra ut.

Sjefen sier på sin side at han synes det er leit at hans tidligere ansatte har hatt en slik opplevelse av han.

– Jeg ønsker at alle mine ansatte skal trives, noe jeg har inntrykk av at de fleste også gjør.

Les hele svaret fra sjefen lenger ned i saken.

Seksuell trakassering på jobb

Tre unge kvinner meldte i fjor arbeidsgiveren sin inn til Arbeidstilsynet for seksuell trakassering.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Tok det opp med sjefen

I fjor høst gikk flere av kvinnene sammen for å forsøke å stanse det de oppfattet som ubehagelig oppførsel fra sjefen.

En av dem var «Thea».

Hun jobbet på det tidspunktet som mellomleder i reiselivsbedriften.

– Vi hadde verken verneombud, tillitsvalgt eller bedriftshelsetjeneste på arbeidsplassen. Mange hadde sin første jobb, noen av dem i et fremmed land. De visste ikke hvordan de skulle håndtere slik oppførsel.

Hun sier at det var så mye positivt med stedet, at kvinnene ønsket å fortsette å jobbe der, men at sjefen måtte forstå hva som ikke var greit.

– Dette er en arbeidsgiver som har trakassert ansatte systematisk over flere år. En rød tråd er at jentene som mottar grove, seksualiserte meldinger ikke svarer ham, eller er avvisende. Likevel fortsetter han, sier hun.

Tre av kvinnene bestemte seg for å konfrontere arbeidsgiveren og ba om et møte.

Deres to hovedkrav under møtet var:

  • At sjefen sluttet å sende meldinger med seksuelt innhold
  • At private meldinger opphørte og at alle beskjeder skal gå gjennom en felleschat

Dette gikk sjefen med på. På møtet hevdet han samtidig at meldingene kun var humoristisk og vennskapelig ment. Han sa også at han syntes det var leit at kvinnene hadde oppfattet meldingene annerledes enn de var ment fra hans side.

Etter møtet håpet kvinnene at arbeidsmiljøet ved turistanlegget skulle bli bedre.

Men ifølge kvinnene blir det bare verre.

Det var som om han fulgte de minste trinnene vi tok. Vi fikk en sterk følelse av at han benyttet enhver anledning til å skjelle oss ut selv om vi ikke gjorde noe galt.

Tidligere ansatt

Til slutt ser ikke kvinnene noen annen utvei. Like før jul i fjor tar de kontakt med Arbeidstilsynet.

Seksuell trakassering på jobb

Å komme til Nord-Norge for å jobbe med naturbasert turisme, er noen mange ungdommer i Europa drømmer om.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Arbeidstilsynet: – Bytt jobb

Gjennom Arbeidstilsynets chattekanal, ber «Thea» og kollegene om hjelp.

13.51

Meg:Takk for svar. Vi er litt i villrede her og lurer derfor på hvor vi kan henvende oss og hva vi kan gjøre, jeg fikk ikke helt noe konkret ut av svaret ditt. Vi har ingen over arbeidsgiver å gå til. Det er grove trakasseringer, mange seksuelle, som har blitt sendt over private meldinger fra arbeidsgiver til ansatt. Når den ansatte det gjelder tok dette opp, ble den ansatte fratatt ansvar og beskyldt for å lyge. Vet du hva vi kan gjøre når vi har prøvd å løse det internt?

13.53

Arbeidstilsynet :Kontakte advokat, dersom dere ikke er medlem i fagforening og kan bruke denne. Men hvis eier er leder - og problemet, så er nok løsningen å begynne å søke en annen jobb.

De ansatte reagerer med skuffelse.

– Det var et overraskende og egentlig ganske sjokkerende råd fra Arbeidstilsynet. Det er jo ikke vi som er problemet. Men Arbeidstilsynet mener at vi skal ta konsekvensene og belastningen med å avslutte arbeidsforholdet.

Kvinnene nekter å slå seg til ro med svaret, og tar på nytt kontakt med Arbeidstilsynet.

De får snakke med en avdelingsleder, som forklarer at Arbeidstilsynet ikke har makt til å gripe inn i enkeltsaker.

Lederen forsvarer også medarbeideren på chatten og sier at «det kan høres tøft ut, men at det er realiteten».

NRK har vært i kontakt med Arbeidstilsynet, som utdyper rådet kvinnene får.

– Å si opp jobben bør være et siste alternativ for en arbeidstaker som opplever grenseoverskridende adferd. Arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig, og arbeidsgiver har en forpliktelse til å sikre dette, skriver seksjonsleder Harald Gran i en e-post.

Men selv om arbeidsgiver har en plikt til å gi ordnede arbeidsforhold, er det kanskje ikke alltid sjefen selv ser problemet. Så hva da?

– I noen situasjoner kan det være vanskelig å se for seg at bedriften er i stand til å ordne opp selv, og at relasjonen og tilliten kan gjenetableres så godt at den ansatte opplever arbeidsmiljøet som forsvarlig. Særlig hvor eier og leder er samme person, og også er den som seksuelt trakasserer eller på annen måte oppfører seg upassende. Det er i slike situasjoner den ansatte selv må vurdere om det er verdt å fortsette i denne jobben.

Seksuell trakassering på jobb

– Jeg opplevde mye bra, og stortrivdes med selve arbeidet. Det var en fantastisk mulighet for mange unge mennesker som ønsker å jobbe med turisme og friluftsliv, sier en av kvinnene NRK har snakket med.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Ville ikke slutte

Svaret blir en ny kalddusj for kvinnene.

– Vi ønsket ikke å slutte. Det vi ønsket var å jobbe i en bedrift hvor de ansatte blir behandlet bra, sier «Thea».

Etter møtet med Arbeidstilsynet velger en av kvinnene å avslutte arbeidsforholdet ved turistanlegget.

For dem som ble igjen etter oppvaskmøtet med sjefen gikk det fra vondt til verre, mener kildene NRK har snakket med. Arbeidsmiljøet på anlegget endret seg.

– Andre kolleger kviet seg for å uttrykke støtte til oss fordi de var avhengig av en god attest fra bedriften. Forståelig, men urettferdig, sier «Thea».

Også hun bestemmer seg for å slutte.

– Slik det er nå vil det gjenta seg. Ansatte som blir trakassert slutter og nye begynner. Man ønsker at det skal ta en slutt, slik at andre ikke opplever det samme.

Sjefen ved turistanlegget er blitt forelagt påstandene i denne saken.

Han sier han synes det er leit at tidligere ansatte har hatt en slik opplevelse av han.

– Selv om det er deler av det faktum som presenteres som jeg ikke kjenner meg igjen i, erkjenner jeg likevel ut fra min rolle og posisjon at det er deler av kommunikasjonen som burde vært ugjort.

Han sier han i framtiden vil sørge for at slike hendelser ikke oppstår.

– I min fremtidige kommunikasjon vil jeg sørge for at dette ikke gjentar seg. I løpet av det siste året har vi for øvrig endret rutinene for varsling og vi er også nå tilknyttet bedriftshelsetjeneste.

Ville ikke at saken skulle ende i media

Ifølge Likestillingsombudet er konsekvensene av seksuell trakassering alvorlige. Det er sykemeldinger og mistrivsel. Det er også vanlig å slutte i jobben.

Unge kvinnelige sesongarbeidere er spesielt utsatte.

– Dessverre er det slik. De er ny i landet, kan ikke språket, og er ikke helt stødig på hva som gjelder i det norske arbeidslivet, sier Shorish Azari, jurist og rådgiver hos Likestilling- og diskrimineringsombudet.

I tillegg ender sakene ofte opp med å bli ord mot ord.

Blir en arbeidsgiver felt i Diskrimineringsnemnda, risikerer vedkommende i ytterste konsekvens å må betale oppreisning.

Om reaksjonene mot arbeidsgivere er for milde, er et relevant spørsmål, mener Azari.

Shorish Azari, rådgiver Likestillings- og diskrimineringsombudet

Det er mørketall der ute. Det er ikke alle som kjenner til oss eller kontakter oss. Sikker på at de finnes langt større omfang der ute.

Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

– Diskrimineringsnemnda er et lavterskeltilbud. Det er imidlertid ganske alvorlig å få et vedtak på at man ikke gjort nok for å hindre trakassering.

For «Thea» har opplevelsen fått henne til å tenke at det er et «sort hull» i lovverket når det gjelder private bedrifter.

– Det kan virke som systemet er rigget slik at en sjef i en liten bedrift kan utnytte unge ansatte, uten at det får konsekvenser. Du kan gjøre som du vil.

Hun sier de prøvde å gjøre alt etter boka, uten at det hjalp.

En annen av dem som nå har sluttet, skriver i en e-post at hun trivdes veldig godt på stedet og er lei seg for at saken ender i media.

«Jeg synes det er forferdelig trist at det har endt som dette. Det eneste vi ville var å få jobbe et sted som behandlet sine ansatte på en god måte. Kanskje hadde vi sluppet å dra det så langt hvis vi «hadde latt være å bry oss» og «sett bort», men jeg kunne ikke tilgitt meg hvis jeg hadde sluttet der uten å prøve å forhindre at andre blir utsatt for det samme».

I høst tok «Thea» og kollegene selv kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Her fikk de veiledning, og jobber nå med å klage saken sin inn for diskrimineringsnemnda.

Arbeidstilsynet har etter at NRK første gang tok kontakt om denne saken i sommer, i høst vært på tilsyn ved arbeidsplassen. Der ble flere avvik avdekket. Blant annet når det gjaldt rutiner ved varsling om seksuell trakassering.

Det sier sjefen er tatt på høyeste alvor og at dette nå er bedret.