Ble biskop i dag: Går ut mot norsk asylpolitikk

Samme dag som Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ble vigslet til biskop kritiserer hun regjeringens asylpolitikk og mener den er uverdig.

Vigsling av ny biskop

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ble i Bodø domkirke i dag vigslet til biskop i Sør-Hålogaland, med blant andre Kong Harald til stede.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Vi kan snakke høyt og tydelig i alle sammenhenger om menneskeverdet og om en asylpolitikk som tar på de aller svakeste og de som trenger vår hjelp.

– Er det som skjer i dag uverdig?

– Det virker som noe av det er uverdig, sier den ferske biskopen, som i dag ble vigslet i ei fullsatt Bodø domkirke, med Kong Harald og kulturministeren blant gjestene.

 Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Preses Helga Haugland Byfuglien henger bispekorset rundt halsen på den nye biskopen i Sør-Hålogaland, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Foto: Thomas Jentoft

Hun er Nord-Norge sin første kvinnelige biskop og erstatter Tor B. Jørgensen, som har vært en svært markant biskop. Han markerte seg med flere kontroversielle utspill, blant annet tok han til orde for høyere skatter og avgifter.

– Må snakke om rettferdighet

Kritikken fra Sør-Hålogalands nye biskop kommer etter at regjeringen har startet uttransportering av flere hundre avviste asylsøkere tilbake til Russland.

– Kirken skal ikke skal tegne de politiske løsningene. Vi må bruke kirkens posisjon til å snakke om rettferdighet og hjelpe de enkeltmenneskene som har behov, sier Fjeldstad Jusnes, som tidligere har vært ordfører for Arbeiderpartiet i Flakstad kommune i Lofoten.

Se hele vigslingen fra Bodø domkirke

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har uttalt at det er viktig å få returnert asylsøkerne.

– Utlendingsmyndighetene har gjort sine vurderinger, de har jeg tillit til er gode. Russland er et trygt land for de aller fleste. Naturligvis er det saker man må vurdere nærmere, noe jeg har tillit til at utlendingsmyndighetene gjør. Vi returnerer personer som har grunnlag for opphold i Russland, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp)

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Verner om kirkeasylet

Utsendelsene til Russland førte til at elleve personer har søkt kirkeasyl i Finnmark – åtte i Hammerfest og tre i Kirkenes.

Lørdag ble det kjent at regjeringen vurderer å endre en instruks fra 1993 som sier at politiet ikke skal hente ut folk med makt fra kirker med mindre Kirken ber om det selv eller de som oppholder seg der, er siktet for noe kriminielt.

Dette har flere reagert kraftig på. Nå sier også den nye biskopen i Sør-Hålogaland at dette er uakseptabelt.

Bodø domkirke

Cirka 1000 personer var samlet i Bodø domkirke under bispeinnsettelsen.

Foto: Thomas Jentoft

– Kirkeasyl som ordning må stå fast, uansett hva politikerne mener. Kirken kan aldri lukke dørene for folk som er i nød, sier Fjeldstad Jusnes.

Uttalelsene fra den ferske biskopen får støtte hos preses Helga Haugland Byfuglien, som sier hele kirken deler engasjementet i flyktningsituasjonen..

– Vi er svært opptatt av hvordan vi som nasjon tar imot personer som lider i nød og kommer hit med frykt. Vi vil utfordre det norske fellesskapet til å føre en politikk som er i tråd med de verdiene som vi ønsker å bygge landet vårt på. Det handler om menneskeverd, godhet og barmhjertighet, sier Byfuglien.