Ble aldri frikjent av direktoratet

Da Lisbeth Berg-Hansen (Ap) ble utnevnt til fiskeriminister sa hun at familieselskapet var frikjent av Fiskeridirektoratet etter lakserømmingen og den påfølgende politianmeldelsen.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen

I HARDT VÆR: Turbulensen rundt Berg-Hansens eierinteresser i oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen øker i omfang.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Det ble hun ikke, skriver Adresseavisen i dag. Avisen sitter på informasjon som viser at Fiskeridirektoratet aldri frikjente familieselskapet til Lisbeth Berg-Hansen, slik hun ga uttrykk for da hun i fjor høst ble utnevnt til fiskeriminister.

På spørsmål fra avisen i dag sier den hardt pressede ministeren at hun ikke husker om hun ga statsminister Jens Stoltenberg beskjed om dette før hun fikk ministerposten.

Ble spurt på Slottsplassen

Det var da den nye Stoltenberg-regjeringen var samlet på Slottsplassen den 20. oktober i fjor at den nyslåtte fiskeriministeren fra Bindal i Nordland fikk spørsmål om statsministeren var kjent med politianmeldelsen mot oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen, hvor hun selv eier 10 prosent og hennes nærmeste familie er store eiere.

– Ja, dette har vært offentlig kjent hele tiden, og jeg skal være den første til å beklage at laks rømte, svarte Lisbeth Berg-Hansen og la til Fiskeridirektoratet har ikke funnet grunn til å kritisere selskapet.

Nå viser informasjon Adresseavisen har fått kjennskap til at Fiskeridirektoratet ikke hadde frikjent Sinkaberg-Hansen på dette tidspunktet.

Ifølge kommunikasjonssjef Olav Lekve i Fiskeridirektoratet ble det ikke konkludert slik før før regionsjef Otto Gregussen i Fiskeridirektoratet Trøndelag skrev sitt brev 18. desember.

Statsministerens kontor vil ikke kommentere overfor Adresseavisen om hvorvidt de sjekket forhold rundt politianmeldelsen av Sinkaberg-Hansen, og om de før utnevnelsen av Lisbeth Berg-Hansen var i kontakt med Fiskeridirektoratet Region Trøndelag, hvor hennes venn er direktør.

I hardt vær

I en politisk analyse i dag skriver kommentator Per Christensen i NTB at «Det blir ikke lakselusas herjinger eller merdelaks på rømmen som feller fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap). Det er samrøra mellom næringsinteresser og politikk som undergraver hennes politiske handlingsrom og kanskje avslutter en kort karriere i rikspolitikken», skriver politisk kommentator Per Christensen i NTB i dag.

Han skriver at selv om det juridiske rundt fiskeriministerens eierinteresser er i orden, kan politikkens lover ville det annerkledes:

«Likevel kan den akkumulerte effekten av presseomtaler, spekulasjoner og vedvarende stikk fra opposisjonen føre til at Berg-Hansen ikke får gjort annet enn å fly fra program til program for å forsvare seg. Da kan Stoltenberg finne tiden moden for å erstatte henne», skriver kommentatoren.