Bjørnejakt både i Norge og Sverige

Miljødirektoratet har gitt fellingstillatelse på til sammen 17 bjørner fordelt på Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Finnmark, Troms og Oppland. Samtidig starter bjørnejakta i Västerbotten i Sverige.

Brunbjørn - bjørn i Saltdal

Bjørn i Saltdal forsyner seg av åte som er lagt ut tidlig i vår.

Foto: Remi Olsen og Andreas Diset (vilt-kamera)

Fellingsperioden for bjørn er fra 21. august til og med 15. oktober og det er gitt tillatelse til å felle fire bjørner i Hedmark, fire bjørner i Midt-Norge, to bjørner i Nordland og fire bjørner i Troms og Finnmark. I Oppland har rovviltnemnda åpnet for felling av tre bjørner.

Avdelingsdirektør i Miljødirektoratet Yngve Svarte forteller at det tidligere i år har blitt felt to hannbjørner, en i Sør-Varanger i Finnmark og en i Ringebu kommune i Oppland.

13 årlige kull

– Det åpnes for en begrenset jakt på bjørn i høst, men innenfor områder som er prioritert for beitebruk og som har skader forårsaket av bjørn. Vi åpner ikke for jakt innenfor de prioriterte bjørneområdene, og sikrer derfor en ønsket vekst i bestanden, sier Svarte.

Gjennom rovviltforliket ble det bestemt at det nasjonale bestandsmålet for bjørn skal reduseres fra 15 til 13 årlige ungekull i fire av rovviltregionene i Norge.

Ett i Nordland

Fordelingen på bjørn er slik at i Hedmark er det mål om tre ungekull årlig, i Midt-Norge er det mål om tre, i Nordland er det mål om ett ungekull og i Troms og Finnmark er det mål om 6 ungekull av bjørn hvert år.

Skadefelling

Fylkesmannen i Nordland ga mandag ettermiddag skadefellingstillatelse på en slagbjørnen som herjer i saueflokkene i Saltdal.

Skadefelling er et virkemiddel som forvaltninga har dersom det oppstår akutte tap av sau på beite. Lisensjakt skal regulere bjørnebestanden, og betyr at man kan skyte hvilken som helst tilfeldig bjørn som er i det området åpnes for jakt på.

Bjørnejakt i Sverige

Også svenske bjørner lever farlig fra i morgen. Bare i Västerbotten skal 25 bjørner felles under årets lisensjakt.

Jakten pågår fram til 15. oktober eller til den avlyses av myndighetene. I fjor ble bjørnejakten avsluttet allerede 14. september.

Da var samtlige 25 bjørner på kvoten felt. Av de 25 bjørnene var det 15 hannbjørner og ti binner.