Hopp til innhold

Bjørn skutt i Evenes: – Sau ble spist levende

I fem døgn har jegere jaktet på hannbjørnen som har forsynt seg av lam og sau i området rundt Evenes. Tirsdag morgen lykkes det jegerne å felle bjørnen.

Bjørn skutt Evenes

Bjørnen som ble skutt tirsdag morgen hadde tatt sju sau og lam i området rundt Evenes.

Foto: Statens naturoppsyn

En stor hannbjørn ble felt ved Bogen i Evenes kommune tirsdag morgen.

Da hadde bjørnen herjet i flere saueflokker som var sluppet ut på beite i områdene rundt Evenes.

I løpet av få få dager var til tilsammen sju sauer og lam blitt skadet og drept av bjørnen.

Bønder NRK har snakket med forteller at de siste sauene som ble angrepet ikke ble drept før bjørnen begynte å spise av jurene og brystpartiet på dyret.

Statens Naturoppsyn (SNO) har dokumentert samtlige av bjørneangrepene i området rundt Evenes, skriver Fylkesmannen i Troms på sine nettsider.

Fikk hjelp av spesialtrente hunder

Sau tatt av bjørn Evenesmarka

Bjørnen spiser helst jurene og brystpartiet først.

Foto: Statens Naturoppsyn

Det var Fylkesmannen i Troms som ga fellingstillatelse på hannbjørnen.

Likevel tok det flere døgn før bjørnejegere fra Gratangen interkommunale skadefellingslag klarte å spore opp bjørnen.

Mandag fikk jaktlaget spor på bjørnen med hjelp spesialtrente bjørnehunder fra Østlandet.

Leder for skadefellingslaget, Ernst-Ketil Eriksen, sier til NRK at bjørnen ble felt med ett skudd.

– Etter flere timers jakt var det en lettelse å lykkes med jobben som var forventet av oss, forteller Eriksen.

Bjørnefellingen var et samarbeid mellom beitenæringen, Statens Naturoppsyn og jaktlaget.

Dette er den første bjørnen det er gitt tillatelse til å skadefelle i Nordland i år, bekrefter Øyvind Skogstad hos Fylkesmannen i Nordland til NRK.

Han forteller at jaktlaget fikk god hjelp fra Statens Naturoppsyn.

Bjørnespor fra Bogen i Evenes

Den siste uka har hannbjørnen herjet i flere saueflokker på begge sider av fylkesgrensa. Denne sauen hadde tydelige bitemerker etter bjørnen.

Foto: Statens naturoppsyn