Bruk av kjent røykepille ga selvmordstanker og hallusinasjoner

Over 80 personer i Norge har fått nerveforstyrrelser, selvmordstanker eller blitt innlagt på sykehus etter bruk av antirøykpillen Champix. Samtidig øker bruken av middelet.

Silje Trondsen

SKEPTISK: Silje Trondsen forsøker å slutte å røyke, men er redd for bivirkninger ved legemiddel. - Jeg forstår ikke hvem som vil utsette seg for dette, sier hun etter å ha lest advarslene på røykstanspillen Champix. Men stadig flere nordmenn gjør det stikk motsatte av Silje.

Foto: Hilde Mangset Lorentsen

– Det er snakk om folk som blant annet har fått depresjoner, selvmordstanker, nerveforstyrrelser og forvirringstanker, sier Steinar Madsen som er avdelingsoverlege ved Statens Legemiddelverk.

Steinar Madsen, hjertespesialist

MÅ BRUKES FORSIKTIG: Steinar Madsen ved Statens Legemiddelverk sier leger må utvise forsiktighet når de skriver ut Champix. - Enkelte grupper skal ikke bruke dette medikamentet.

Foto: NRK

De nikotinerstattende pillene fås på resept og har vært på det norske markedet siden 2006.

Middelet ble møtt med stor skepsis da det ble lansert i Norge, etter rekordmange meldinger fra amerikanske brukere om alvorlige bivirkninger.

Men til tross for skepsisen har bruken av middelet økt kraftig de siste årene. Fra 250 brukere i 2006, er nå antall brukere nærmere 35.000, i følge Reseptregisteret.

Endte på sykehus etter røykepillebruk

Bruken av middelet har ført til at Legemiddelverket fått inn 83 meldinger om personer som har fått alvorlige bivirkninger som følge av Champix.

– Med alvorlig mener vi tilfeller der personer har måttet blitt tatt hånd om helsepersonell eller blitt innlagt på sykehus.

Madsen sier de ser alvorlig på meldingene om bivirkninger til det etterhvert så velbrukte medikamentet.

– Vi har flere ganger hatt middelet under særlig kontroll. Da har vi konkludert med at den totale effekten av bruken er bedre enn summen av bivirkninger, sier han.

– Det er derimot svært viktig at fastleger er sitt ansvar bevisst og ikke deler ut Champix til personer som kan være disponible for ulike lidelser.

– Listen over bivirkninger bare øker

Tone Westergren, seksjonsleder i legeinformasjonssenteret Relis, sier det er bekymringsfullt at det stadig vekk oppdages nye bivirkninger.

– Det vi har sett er at hvert eneste år utvides listene over bivirkninger og det er kommet stadig flere advarsler om bruk av middelet, sier hun.

– Hvordan tolker du det?

– Det viser at man ikke visste nok om effektene av legemiddelet da det ble lansert. Innrapporteringen av bivirkninger startet ganske tidlig og har bare økt på, sier Westergren.

Har du opplevd bivirkninger ved bruk av Champix? Diskuter nederst i saken.

Forskere advarer

Men amerikanske forskere går lengre i sine advarsler.

I følge en fersk studie som har basert seg på nærmere 3500 bivirkningsrapporter fra amerikanske brukere til FDA (Food and drugadministration), konkluderes det med at stoffet har svært negativ effekt på psyken.

– Champix knyttes til en signifikant økt risiko for depresjon, selvmordstanker og selvskadende adferd, skriver forskerne i studien.

De ber derfor amerikanske leger om å ha en høy terskel for å skrive ut legemiddelet til personer som ønsker å slutte å røyke.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Vil heller ha en naturlig røykestans

Stadig færre nordmenn røyker og det har i løpet av de siste årene vært satt inn store ressurser på å få folk til å stumpe røyken.

Men til tross for at rekordmange kutter røyken ved hjelp av medikamenter, gjør Silje Marie Trondsen i Bodø det på den naturlige måten.

– Jeg synes det høres ille ut med bivirkningene fra antirøykemidler. Jeg forstår ikke hvorfor folk vil utsette seg for det. Derfor har jeg valgt å slutte på en naturlig måte.

Hun mener at ved enkle grep og jernvilje skal det være oppnåelig.

– Man trenger ikke den type medisiner for å slutte. Det er bare jernvilje som skal til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Champix illustrasjon

Stadig flere velger å stumpe røyken ved hjelp av Champix. Men middelet er omstridt, spesielt i USA.

Foto: Illustrasjon/NRK

– Verre å røyke

Men det er ikke medisinsk direktør i Pzifer, Erik Hjelvin, helt enig i.

For i følge Helsedirektoratet er det i Norge er det 5100 dødsfall på grunn av røyking hvert eneste år.

– Champix kan vise til svært gode resultater for dem som ønsker å slutte å røyke, sier Hjelvin.

– Hva med meldingene om alvorlige bivirkninger hos enkelte?

– Det er et svært lite antall personer som har meldt om bivirkninger i forhold til de 170.000 personene som har prøvd Champix. Det er også slik at de nevnte bivirkningene ikke nødvendigvis trenger å være knyttet til Champix, sier han.

– Vi vet at bivirkninger som for eksempel nedstemthet kan knyttes til selve røykestansen.

– Så dette middelet er helt trygt å bruke?

– Det er en mye større risiko for helsa å røyke. De fordelene ved bruken av Champix oppveier og overgår ulempen ved å fortsette å røyke.

Video Helsemyndighetenes nye tobakkskampanje

Tidligere i år ble Helsemyndighetenes nye tobakkskampanje lansert. Hvert år koster røyken 5100 liv i Norge. Derfor mener Pzifer det er langt tryggere å bruke Champix.