Hopp til innhold

Biskopen i Sør-Hålogaland går av

Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes har i dag sendt sitt avskjedsbrev til Kirkerådet der hun meddeler at hun vil gå av ved oppnådd aldersgrense 1. august 2023.

Det skriver Sør-Hålogaland bispedømme i en pressemelding.

– Det er med både vemod og lettelse jeg har tatt denne avgjørelsen, sier Jusnes.

I fjor ble biskopen sykmeldt på grunn av kreft. Hun har hele tiden vært åpen om sykdommen.

– Selv om jeg blir 67 år i sommer, er det ikke til å legge skjul på at kreftsykdommen og behandlingen av den har påskyndet avgjørelsen om å avslutte tjenesten.

Det planlegges avskjedsgudstjeneste for biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes i Bodø domkirke, 4. juni 2023.

Hun vil likevel gjennomføre de ordinasjoner og vigslinger som er planlagt.

Domprost Svein Valle er fungerende biskop frem til ny biskop er på plass til høsten en gang.

Prosessen med å finne en ny biskop starter umiddelbart, står det i meldingen.

Jusnes har vært ansatt i Den norske kirke siden 1984. Hun ble tilsatt som biskop i Sør-Hålogaland 17. september 2015, og 24. januar 2016 ble hun innsatt i Bodø domkirke med kong Harald til stede.

Vigsling av ny biskop
Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK