Biskop: – Kirkene er spesielt utsatt for hærverk

Dokumenter som omhandler sikkerhetstiltak av norske kirker holdes hemmelig i frykt for at informasjonen skal bli brukt til å utføre kriminelle handlinger. Før helgen ble det avfyrt skudd med hagle mot et kapell i Beiarn.

Avfyrte skudd med hagle mot et kapell i Beiarn.

Flere ruter ble knust, og døra må sannsynligvis byttes etter skyteepisoden i Beiarn, fortalte kirkevergen til NRK i går.

Haglskudd funnet på trappa

Politiet fant kuler på trappa, som har vært brukt under skytinga i Beiarn.

Foto: Jan Steen

I går skrev NRK om Høyforsmoen kapell i Beiarn, der noen hadde avfyrt flere skudd med hagle mot kirkebygget.

Kirkene i Norge er spesielt utsatt for hærverk og aggressive handlinger, sammenlignet med andre bygninger, mener biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme.

Tor B. Jørgensen

Biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Det er ikke unaturlig at slike signalbygg i lokalsamfunnene kan bli gjenstand for en eller annen form for utagering. En vil markere noe, og ramme lokalsamfunnet på en sterkere måte enn man klarer med andre bygg, sier Jørgensen til NRK.

Han forteller at kirkebyggene representerer et verdigrunnlag som enkelte ikke liker eller ønsker å identifisere seg med.

– Byggene er dessuten lette å markere på, fordi de ofte er avsidesliggende.

– Kan brukes til kriminelle handlinger

Det er også årsaken til at dokumenter som forteller om hvordan enkeltkirker er sikret mot brann og inntrengere, er unntatt offentligheten.

Ingrid Staurheim, fagansvarlig brann KA

Ingrid Staurheim ved Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA).

Foto: Diana Wik / NRK

– Vi velger ikke å gi ut spesifikk informasjon om sikkerhetstiltak for enkeltbygg, av den grunn at det kan misbrukes i kriminelle handlinger, sier Ingrid Staurheim til NRK.

Hun er fagansvarlig i Avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), og mener at kirkebranner fremdeles er en trussel.

– Vi opplever fremdeles at kirker blir påtent, og brenner ned. Det er en økning i påtenningsforsøk på lik linje med økningen av hærverk og lignende ellers i samfunnet.

– Ofte snakk om unge mennesker

Knust glass i kirkebygg i Beiarn

Dette synet måtte kirkevergen i Beiarn i helgen. Flere ruter var knust etter at noen hadde skutt med hagle mot hovedinngangen.

Foto: Merethe Selfors

Staurheim er enig med biskopen, og mener at grunnen til at kirkebygg er utsatt for hærverk, ikke har direkte sammenheng med at noen er motstander av den kristne tro og religion, men at disse byggene er symbolbygg for samfunnet.

– Mange av dem som tenner på er unge mennesker som ikke finner seg til rette i samfunnet. Jeg tror at handlinger mot kirken blir et enda sterkere signal på dette enn for eksempel hærverk på en skolebygning, sier Staurheim.

Hun legger til at selv om spesifikk informasjon om sikkerhetstiltak av enkeltbygg ikke er offentlig, gjennomføres det hvert fjerde år et kirkekontroll av alle de 1625 kirkebyggene i Norge.

– Siste kontroll ble gjennomført i 2013, og denne rapporten er offentlig, avslutter hun.