Bilistene må ta deler av regninga for dyrere E6

Samferdselsdepartementet har prøvd å skjule at bilistene må betale mer for ny E6 sør på Helgeland, mener Aps Kjell Idar Juvik. – Tull, svarer statssekretær Tom Cato Karlsen.

Bompengeprotest under åpningen av Toventunnelen

Ikke alle er like glade for bomstasjonene som dukker opp i Nordland. Her ser vi at noen har protestert mot bompenger under åpningen av Toventunnelen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Mandag skrev avisa Helgelendingen at regjeringen i forslaget til ny veipakke vil øke bomsatsene med 20 prosent sør på Helgeland. For bilistene betyr det at man må betale fem kroner mer for hver bompassering.

Kjell Idar Juvik

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet hevder Stortinget ikke har blitt tilstrekkelig informert om økningen ved de tre planlagte bomstasjonene i Grane.

– De er veldig flink til å få fram når de tar ned satsene, men her har de lagt fram en sak der de ikke skriver at de vil øke satsene. Dette er informasjon som Stortinget bør ha, sier Juvik til NRK.

Juvik er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og de skal levere sin innstilling 3. november, før saken skal opp for Stortinget den 12.

– I min gruppering blir vi å stå på det opprinnelige forslaget, at vi ikke øker satsene, fastslår han.

– Tar 90 prosent av regninga

Statssekretær Tom Cato Karlsen

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp).

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet forteller at bakgrunnen for de økte bompengesatsene, er at kostnaden for veiprosjektet har økt med 400 millioner – fra 3,6 milliarder til nesten fire milliarder kroner.

Han sier staten fortsatt vil ta rundt 90 prosent av regninga, og reagerer på Juviks framstilling om at departementet har prøvd å skjule at bompengeandelen økes.

– I proposisjonen til Stortinget skriver vi at det er en kostnadsøkning, hvor 30 av 370 millioner må finansieres ved hjelp av økte bompengesatser, så denne informasjonen er ikke skjult i det hele tatt.

– Kan løses på andre måter

Juvik står uansett på sitt. Han mener dette kan løses på andre måter.

– I denne saken ligger det en mulighet ved at det fortsatt ligger inne en rentebelastning på 6,5 prosent. Vi vet alle at renten er lavere og kan låses på et mye lavere nivå enn det.

Han tror det er mulig å låse renta på rundt tre prosent over en 15-årsperiode, og at rentegevinsten kan brukes til å ta ned bomsatsen.

Tom Cato Karlsen viser på sin side til en bompengereform som snart kommer, og som vil gjøre at kostnadene knyttet til prosjektet vil gå ned.

– Det vil bli billigere for bilistene når bompengereformen er gjennomført. Både med hensyn til at man får en lavere rente på selve lånet som finansierer veipakken, i tillegg til at vi reduserer antallet bompengeselskaper betydelig, noe som medfører mindre administrasjonskostnader.

E6 i Dunderlandsdalen

NRK skrev i 2013 om E6 gjennom Dunderlandsdalen nord for Mo i Rana hvor asfalten enkelte steder var i ferd med å smuldre opp. Og veien er ikke stort bedre på E6 sør på Helgeland.

Foto: Ricky Hagen