Bil av veien nord for Narvik

På E6 nord for Narvik har en bil kjørt av veien litt sør for Rombaksbroen. Bilen er til hinder for trafikken. Det er folk ved bilen. Bilister bes være ekstra oppmerksomme.