NRK Meny
Normal

Bevisene kan være ubrukelige

Rettsaken der en barnehageassistent fra Rana og hans bror er tiltalt for sekuelle overgrep mot fire barn under ti år, startet i dag.

Rana tingrett i dag
Foto: Lars Petter Kalkenberg

Dommeravhørene av barna, som er aktors viktigste bevis, kan bli kjent ugyldige i rettssaken.

 

Barna er de viktigste bevisene

- Da er det jo et spørsmål om man skal forfølge saken videre ut i fra de andre bevisene man har, eller så er jo spørsmålet om retten må frifinne de to, det sier aktor i saken statsadvokat, Erik Thronæs.

Han kan allerde før saken kommer ordentlig i gang miste de viktigste bevisene mot to brødre som er tiltalt for seksuelle overgrep mot fire barn under 10 år.

Hovedtiltalte skal ha forgrepet seg på to av sine døtre og to av døtrenes veninner.

Akoratets viktigste bevis i saken er avhør av barna.

For barn under 14 år skal slippe å møte i retten. I stedet forklarer barna seg i dommeravhør. En person stiller barnet spørsmål med dommer til stede. Avhørene blir tatt opp på video og spilles av i en eventuell rettsak.

- Ikke riktig gjort

- Det betyr at man er helt avhengig av at de riktige spørsmålene blir stilt underveis, sier hovedtiltales forsvarer Christian Wiig.

Under slike avhør skal siktede ha mulighet til å stille barna spørsmål gjennom sin forsvarer. Det mener Wiig hans klient ikke fikk mulighet til.

Aktor vil foreløpig ikke spekulere i om de har gode nok bevis dersom de ikke kan bruke dommeravhørene.

- Jeg vil først avvente rettens avgjørelse. Påtalemyndighetens syn er at disse avhørene kan brukes, og at det ikke vil være i strid med loven og fremme saken, sier aktor Erik Thronæs.