Bevilger 27 nye millioner til oljevernsenter

Finansminister Siv Jensen avslørte i dag at regjeringen vil bevilge 27 nye millioner til oljevernsenter i Lofoten og Vesterålen, samt åpne opp for videre konsekvensutredning. – Det er uaktuelt å starte med oljevirksomhet utenfor Lofoten, svarer partileder i KrF Knut Arild Hareide.

FrP Kjell-Børge Freiberg og Siv Jensen

VIL KOMME I GANG: Førstekandidat for Nordland Frp Kjell-Børge Freiberg og finansminister Siv Jensen ønsker å skape en oljevirksomhet i nord.

Foto: ANDREAS TRYGSTAD / NRK

I dag er finansminister Siv Jensen i Svolvær, Lofoten. Her har hun blitt stilt spørsmål knyttet til fiskeri og fiskerimatindustrien, samt turistskatt. Hun kom også med en avsløring.

– Det er viktig å få på plass et oljevern- og miljøsenter. Med 27 millioner ekstra kan vi skape mange kompetansearbeidsplasser i denne regionen, sier Jensen.

Viktig verktøy

– Jeg skal vokte hver dag for at senteret ikke skal bli et arnested i Lofoten og Vesterålen for klimaromantikere. Her skal fremtidens løsninger lages og skaffes, sier Kjell-Børge Freiberg.

Freiberg er førstekandidat for Nordland Frp. Han stiller seg bak Jensen og ser verdien av et slikt senter.

– Dette senteret er verktøyet vi trenger for å få åpnet Nordland 6 og 7. Da kan vi samle kompetanse, noe som vil gi flere arbeidsplasser, sier Freiberg.

– Vi må ta vare på de mest sårbare områdene vi har

En annen som befinner seg i Nordland i dag er partileder i KrF Knut Arild Hareide. Det er flere år siden KrF hadde en kandidat fra Nordland, noe Hareide vil gjøre noe med. Men Frp sitt ønske om oljevirksomhet og utredning av Nordland 6 og 7 er uaktuelt for KrF.

Knut Arild Hareide og Dagrun Eriksen i Bodø

UENIG: Partileder i KrF Knut Arild Hareide ønsker å få Dagrun Eriksen inn på Stortinget. Det er åtte år siden KrF hadde en representant fra Nordland på Stortinget.

Foto: Mette Vollan / NRK

– Med den klimasituasjonen vi har nå, hvorfor skal vi starte med oljeleting i de mest sårbare områdene vi har? Vi må la disse områdene få være i fred, sier Hareide.

Arbeidsplasser som kan eksportere kunnskap til resten av landet og verden for øvrig.

Målet med senteret er å jobbe med oljevernberedskap, men også fjerne plast fra havet.

Oljevirksomheten flyttes nordover

Svolvær

SVOLVÆR: Frp håper at et oljevernsenter kan åpne opp for videre konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: ANDREAS TRYGSTAD / NRK

Hvorfor er det så viktig med kompetanse innen Oljevernberedskap, særlig i Lofoten og Vesterålen?

– Norge er en stor olje- og gassprodusent. Vi er i en fase hvor oljevirksomheten flytter lengre nordover, derfor er oljevernberedskapen i nord viktig fremover, sier Jensen.

Jensen trekker også frem at det å få fjernet plast i havet er viktig.

– Målet med senteret er å jobbe med oljevernberedskap, men også fjerne plast fra havet, sier Jensen.

Håper på snarlig konsekvensutredning

Spørsmålet om petroleumsaktivitet utenfor Lofoten handler om sikkerhet og trygghet skal vi tro Kjell-Børge Freiberg og Frp.

– Har vi dette på plass kan vi åpne opp for oljeutredning. Vi må kunne håndtere slik aktivitet sammen med annen næringsaktivitet, sier Freiberg.

Kan du spå når felt 6 og 7 eventuelt vil bli åpnet?

– Jeg håper vi kommer i gang med konsekvensutredninga 12. september, dagen etter valget. Det er mitt store håp for vi gir oss ikke, avslutter Freiberg.