Betydelig snøskredfare

Det er betydelig snøskredfare, faregrad 3, i Nord-Norge, Sør-Norge og på Vestlandet. Mandag er det betydelig snøskredfare nesten alle steder NVE gir løpende oppdateringer for. Der er det også betydelig snøskredfare, oransje farevarsel for sterk ising på skip, og i landsdelen for øvrig er det flere gule farevarsler.Søndag ble rundt 200 personer isolert etter et snøskred i Fjordbukta nord for Alta. (NTB)

Veibom ved Kviby
Foto: Christian Kråkenes / NRK