Tidligere AUF-topp dømt for underslag

Den tidligere fylkessekretæren Fredrik Sletbakk er dømt til 30 dagers betinget fengsel for underslag av 40.000 kroner fra AUF i Narvik og Nordland.

Fredrik Sletbakk, Nordland Ap

I Oslo tingrett la fredrik Sletbakk alle kortene på bordet, og kom med en uforbeholden tilståelse.

Foto: Arbeiderpartiet

I Oslo tingrett la Sletbakk alle kortene på bordet, og kom med en uforbeholden tilståelse.

Ifølge dommen har den tidligere fylkessekretæren i AUF i Nordland uttalt at han angrer veldig. Han ønsker også å ta konsekvensene av det han har gjort.

Slettbakk stod på 7. plass på stortingslista til Nordland Ap ved valget 2011 og har møtt på Stortinget som vara.

Leverte ikke regnskap

Det var i november 2012 både Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon i Nordland og lokallaget i Narvik gikk til anmeldelse av Fredrik Sletbakk.

Mistankene startet da det ikke ble levert regnskap på årsmøtet til AUF i Nordland i 2010.

– AUF oppdaget at det var uregelmessigheter i regnskapet for 2010. Kontrollkomiteen gikk inn i saken, og fant ut at det var forhold som tilsier at saken burde anmeldes, sa leder Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti til NRK.no i november 2012.

– Viktig at de blir trodd

Politiadvokat Torgeir Kvitvik er fornøyd med tilståelsesdommen, som er i tråd med det forslaget han sendte til tingretten.

– Vi mener den er riktig. At han tilstår gir automatisk strafferabatt, og uten tilståelsen ville straffen vært noe strengere. I tillegg er det et poeng at han tar ansvar for det han har gjort, og det er viktig for de fornærmede i saken at de har blitt trodd, sier Kvitvik til NRK.

Politiadvokat Torgeir Kvitvik, Midtre Hålogaland politidistrikt

Politiadvokat Torgeir Kvitvik.

Foto: NRK

Han viser også til at siktede var relativt ung da underslagene skjedde, og at det har gått lang tid fra saken ble anmeldt til en dom var klar.

– Det er tatt hensyn til at saken er blitt veldig gammel, forklarer Kvitvik

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– I hovedsak har det ikke vært enkelt å få klarhet i hva som har skjedd. Dette skjedde en stund tilbake i tid, og å få kartlagt alt har ikke vært så enkelt.

Utelukker ikke større beløp

Da saken ble kjent skal det ha vært 70.000 kroner som var underslått fra Nordland AUF. Fra Narvik AUF var det snakk om 50.000 kroner.

Politiadvokat Torgeir Kvitvik medgir at underslagene som ble anmeldt var av større beløp enn det dommen slår fast.

– Vi mener det er bevismessig dekning for å si at 40.000 kroner er underslått. Gjennom dokumentasjon, vitneavhør og flere avhør av siktede har vi kommet frem til at han kunne erkjenne en slik sum. Det var det vi mente vi kunne få en dom for.

– Kan dere utelukke at det dreier seg om større beløp?

– Nei, vi kan ikke utelukke at summene er større. De er til en viss grad skjønnsmessig anslått, men beløpet kan være høyere enn 40.000 kroner reelt sett, det er det ikke tvil om, sier Kvitvik.

Vanskelig å skaffe bevis

Ifølge politiadvokaten hadde Sletbakk gjennom sin funksjon i AUF tilgang på penger som tilhører ungdomspartiet.

John Christian Elden

Forsvarer John Christian Elden sier klienten er svært lettet.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Det viser seg at de har vært tildels sammenblandet med egen økonomi, dels brukt til personlige varer og tjenester, som naturligvis ikke var lovlig å gjøre.

Han innrømmer samtidig at det har vært krevende å fremskaffe bevis for underslagene.

– Ja, det har vært vanskelig. Vi har i stor grad overlatt til anmelderne å fremskaffe opplysninger for hva som eventuelt var faktiske underslag, sier Kvitvik, og legger til:

– Når de da kom med lista, måtte dette forholdes for siktede. Og det er klart at det er vanskelig for ham, i perioder på flere år tilbake i tid, å huske om dette for eksempel var reiser som gjaldt AUF eller om det var en privat reise.

– Svært lettet

Fredrik Sletbakks forsvarer, Jon Christian Elden, bemerker at det er forskjell på beløpet som er anmeldt, og det påtalemyndigheten faktisk har bevis for.

– Etter etterforskningen er de mye lavere enn det som ble anmeldt. Retten kritiserer dårlige rutiner i partisystemet og uklarheter om fullmakter, men ansvaret har han selvsagt selv, skriver Elden i en epost til NRK.

Om dommen sier Elden følgende:

– Han er svært lettet over at saken er avsluttet. Han er også glad for at han fullt ut er trodd på sin egen forklaring og slipper fengselsstraff. Han har tatt lærdom av dette, og kommet seg videre.

Ga muntlige rapporter

I etterkant av anmeldelsen fortalte tidligere fylkesleder i AUF Nordland, Dag André Anderssen, at det ikke var noe som tilsa at penger ble borte.

Ledelsen i AUF Nordland fikk bare muntlige økonomirapporter av sekretær Fredrik Sletbakk.

– Vi hadde en løpende orientering om økonomien, fra uke til uke, og hver gang vi hadde fylkesstyremøter. Da ble det orientert om økonomien i AUF, hvordan det stod til. Dette var bare muntlige rapporter, fortalte Anderssen.

Det gjorde det mulige å underslå penger, men Anderssen lovte at AUF skulle endre rutinene.

(artikkelen fortsetter under)

Daværende leder i AUF Nordland sier han ikke la merke til at Fredrik Sletbakk underslo penger

Dømt til betinget fengsel

I dommen fra Oslo tingrett la retten vekt på at Sletbakk hadde tatt lærdom fra saken og at han ville komme seg videre i livet. Retten bemerket også i formildende retning at det har tatt to år fra anmeldelsen til endelig dom.

Retten straffet Sletbakk for underslag av 20.000 kroner fra henholdsvis AUF Narvik og AUF Nordland.

– Samlet sett finner retten at straffen passende kan settes til fengsel i 30 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg idømmes siktede en ubetinget bot på 8.000 kroner, konkluderer Oslo tingrett.

Sletbakk må også betale erstatning til Narvik AUF med 7.444 kroner.

Fredrik Sletbakk har ikke villet kommentere saken overfor NRK. NRK har forsøkt å komme i kontakt med Nordland AUF, men har ikke fått svar.