Bestiller våpen på nett

Politiet i Indre Salten har avdekket smugling av flere ulovlige våpen. Ifølge Saltenposten er det beslaglagt åtte våpen de siste to månedene på Gardermoen, og mottakerne er registrert på Rognan, i Valnesfjord og Straumen. Det er beslaglagt forskjellige typer kniver og stikkvåpen. Alle vil bli avhørt og enkelte kan få en bot opp mot 10.000 kroner, for brudd på våpenloven.