Beslaglegger mindre fisk i Nordland

I løpet av dette halvåret har det blitt beslaglagt mer fisk enn samme periode i fjor nasjonalt. Men i Nordland synker antallet beslaglagt fisk.

Beslaglagt fisk

3,6 tonn fisk har blitt beslaglagt på vei ut av Norge så langt i år. Tolldirektoratet har registert 26 beslag av fiskesmuglere, ti ble gjort i Nordland.

3,6 tonn fisk har blitt beslaglagt på vei ut av Norge så langt i år. Tolldirektoratet har registert 26 beslag av fiskesmuglere, ti ble gjort i Nordland. De største synderene er bobilturister på fiskeferie.

– Dette er ikke fersk fisk, dette er fileter som er nedfryst. For å få nesten fire tonn filet er det veldig mye fisk som har blitt fisket ulovlig, sier tolldirektør Bjørn Røse.

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse

Tolldirektør Bjørn Røse.

Foto: Tor René Stryger / NRK

Røse forteller at der et bobilturister på vei hjem fra fiskeferie i Norge som fryser ned fisken i fileter og frakter det over grensa. Deretter går veien videre sørover i Europa.

– Grensen for hvor mye du kan ta med deg ut av Norge ligger på 15 kg fisk. Tollerne beslaglegger bare fisk som går er over kvotten. Dermed er det enorme summer fisk som blir fisket av turister og sportsfiskere, forteller Røse.

Vil stoppe smuglere

Han forteller videre at tollvesenet samarbeider med fiskeridirketoratet og skatteetaten for å hindre fiskerikriminialiet.

– Vi har et godt samarbeid om fortolling av fisk med fiskeridirektoratet, tolldirektoratet og skatteetaten. En egen etterretnings- og forskningsgruppe arbeider med fiskerikriminalitet. Det er mye kriminalitet knyttet til internasjonal og global fiskerivirksomhet.

Nedgang i Nordland

Ved Tollstasjonen på Bjørnfjell i Narvik har de utført omtrent samme antall beslag som i fjor, men med nedgang i vekten på fiskebeslagene.

Rolf Berget, kontorsjef Narvik/Bjørnfjell tollsted holder opp beslaglagt fisk

Seksjonsleder Roger Berget for tollstasjonen på Bjørnefjell.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Det har vært et halvår der vi kan si at beslagene som gjelder fisk ligger vi på omtrent samme nivå som i fjor på denne tiden. Unntaket er at vekten har gått betydelig ned, forteller Roger Berget seksjonsleder for tollstasjonen på Bjørnefjell.

Han forteller at de er mer travel nå som turistsesongen nærmer seg, men at de fleste turistene er klar over tollreglene.

– Det er velkjent blant fisketurister at tollerne driver utstrakt kontroll ved vår grensestasjon, men også ellers i landet. Vi prøver å være tilstede, men samtidig så uforutsigbar som mulig, sier Berget.

Det største beslaget av fisk i år ved stasjonen har vært på 205 kg, men Berget forteller at de av erfaring venter flere slike beslag utover sommeren.

Toppen av isfjellet

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes, næringspolitisk talsmann i SV

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Når det er snakk om flere tonn med fisk som ulovlig føres ut av Norge, så er dette bare toppen av et svært isfjell. Det er store mørketall i disse rapportene, sier Torgeir Knag Fylkesnes Næringspolitisk talsmann i SV.

Han mener at reglene for fisketurisme i Norge er for lite reguler og at dette går utover de norske fiskebestandene.

– Dette er noe som går utover lokale bestander som Kysttorsken og norsk fiskeri. Derfor er det problematisk, sier Fylkesnes.