Hopp til innhold

Ber om tre år og 10 mnd. fengsel for den tiltalte i Tjeldsund-saken

Mandag har det vært prosedyrer i Ofoten tingrett. Aktor ber om at mannen i 60-årene dømmes til tre år og 10 måneders fengsel.

aktor_tjeldsund

rosedyrene i Tjeldsund-saken startet mandag. Aktor Siv Remen la ned påstand om tre år og 10 måneders fengsel.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Den siste uka har en mann i den såkalte Tjeldsund-saken stått tiltalt i Ofoten tingrett.

Mannen i 60-årene er tiltalt for seksuelle handlinger og krenkende eller uanstendig adferd mot åtte gutter under 16 år.

Ifølge politiet skal overgrepene ha pågått siden 1970-tallet, og de fleste fornærmede tilhører samme lokalmiljø.

Mandag er det prosedyrer i saken.

Og i ettermiddag er det klart at påstanden fra aktor Siv Remen er at tiltalte dømmes til tre år og 10 måneders fengsel. I tillegg til å betale saksomkostninger.

Fant bilder av unge nakne gutter

Under rettsakens siste dag forklarte blantt andre etterforskningsleder Ragnhild Normann seg for retten.

Normann forteller at hun var på helgevakt i november 2017 da hun fikk en henvendelse om mulig overgrep i Tjeldsund.

Det resulterte til slutt i at politiet foretok ransaking av tiltaltes bolig og gjorde beslag i foto- og datautstyr. Tiltalte ble satt i varetekt.

Saken var ferdig etterforsket 20. juni 2018. Da var 40 antatte fornærmede avhørt. Etterforskningslederen fortalte at det har vært et omfattende arbeid da flere av de fornærmede ikke lenger var bosatt i kommunen. Også Kripos har bistått.

dommer Øyvind Johnsen Tjeldsund-saken

Øyvind Johnsen er dommer i saken.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Aktor Siv Remen gikk gjennom bilder og illustrasjoner av bygninger der overgrepene skal ha skjedd. Blant annet tiltaltes arbeidssted, bolig, og svømmehallen der han skal ha møtt og forgrepet seg på flere av de fornærmede.

Hun gikk gjennom bilder beslaglagt hos tiltalte.

Bilder av unge nakne gutter. Hun mener den tiltalte har utnyttet et godt opparbeidet tillitsforhold, vennskap og fortrolighet overfor de unge guttene.

– Det ble satt i gang et stort kriseteam så snart det ble kjent av mannen i 60-årene var arrestert, forklarte en av de som var involvert i krisehåndteringen i forbindelse med overgrepssaken.

– Det viktigste var å skape trygghet i lokalsamfunnet.

Nekter straffeskyld

Tjeldsund-mannen har forklart seg for politiet i flere avhør, men har hele tiden stilt seg uforstående til mistanken som er rettet mot ham.

Han har i retten erkjent kontakt med en av de fornærmede, men nektet for å ha gjort noe straffbart. Han mener seg utsatt for en heksejakt.

Mannens forsvarer Erling Malm har uttalt seg kritisk til politiets etterforskning:

– Allerede tidlig i etterforskningen ga vi uttrykk for at disse sakene var foreldet, og ville bli henlagt. Politiet brukte store ressurser på å etterforske helt klart forelda forhold. Tid som heller kunne blitt brukt til en mer effektiv etterforskning av saken som nå skal for retten.