Ber om økt sikring etter dødsulykke

Statens havarikommisjon for transport ber Jernbaneerket skjerpe sikkerheten etter at en person ble påkjørt av et tog på Fauske stasjon 30. mars, og omkom. Havarikommisjonen mener det er sannsynlig at bruk av smarttelefon og lyd på øret tok bort fokus fra omgivelsene slik at vedkommende ikke oppdaget toget, og fremmer to sikkerhetstilrådinger. Den første retter seg mot sporvalg der togene passerer over en personovergang, og den andre gjelder krav til sikring av personoverganger på stasjoner, sett i sammenheng med en økende bruk av lyd på øret og smarttelefoner.

Fauske stasjon
Foto: Ronald Jacobsen