Ber om mobbeombud

15. mars er fristen for å søke om å få mobbeombud i fylkene. I dag er det kun fem fylker som har egne mobbeombud. Fra høsten 2018 vil regjeringen utvide ordningen til å gjelde alle fylker. – Alle barn har rett til et trygt og godt miljø, og en barnehage og skole fri for mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.