Hopp til innhold

Ber om hjelp til å finne verdens 10 mest sjeldne fugler

Noen er ikke sett på århundrer.

Fuglen som på engelsk kalles "The dusky tetraka".

Fuglen som på engelsk kalles «The dusky tetraka» (crossleyia tenebrosa) er blant de 10 mest ettersøkte fuglene i «Search for Lost Birds»-prosjektet.

Illustrasjon: Lynx Edicions

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Det er The Guardian som skriver om initiativet.

Fuglekikkere verden over er blitt bedt om å bli med på letingen etter noen av de sjeldneste artene på kloden, skriver avisa.

Initiativet «Search for Lost Birds» (ekstern lenke) ble lansert i desember. Her presenteres en topp 10-liste over de mest ettersøkte fuglene i verden.

Selv om ingen av fuglene er sett på minst 10 år, er de ikke offisielt klassifisert som utdødd på IUCN (Verdens naturvernunion) sin rødliste over truede arter.

Håpet med prosjektet er å bidra til større bevissthet rundt viktigheten av det å ta vare på naturen og dyrelivet rundt oss.

– Til syvende og sist handler det om bevaring, sier Roger Safford ved BirdLife International i en pressemelding.

Martin Eggen er naturvernrådgiver i BirdLife Norge (tidligere Norsk Ornitologisk Forening). Han kjenner initiativet godt.

Bevaringsarbeid har forhindret utryddelse av 48 arter, og har i betydelig grad forsinket hastigheten arter nærmer seg utryddelse på.

Lokalsamfunn engasjerer seg i større grad for å forhindre jakt og fangst som ikke er bærekraftig. For eksempel fanges det ikke lenger 100.000 amurfalker i Nagaland i India hvert år, sier han til NRK.

Leter etter sjeldne arter i Norge

På lista som ornitologer, forskere og naturvernere har laget, finner vi blant annet Siau scops-uglen. Den ble sist ble sett i 1866.

Eggen peker på tap av leveområder som en viktig årsak til at artene på lista ikke er sett på veldig lenge.

– Siden vi degraderer og ødelegger natur i stort omfang verden over fortsetter svært mange av tidligere tallrike arter å minke i antall, og 70 prosent av verdens fugle- og dyrebestander har forsvunnet siden 1980.

Et eksempel
Ber om hjelp til å finne de.

Vi har flest sterkt truede arter i tropiske skoger, arter knyttet til naturlige stepper og gressmarker – og verdens sjøfugler har hatt en nedgang på 70 prosent siden 1950, forteller Eggen.

Også her til lands leter man etter de mest kritisk truede artene for å få bedre oversikt over bestanden og redde dem.

Her kan jeg trekke frem arbeidet med svarthalespove i Nord-Norge, der store myrområder og areal er trålet de siste årene.

Fortsatt er det myrer i Nordland og øyer i Troms der vi tror vi kan finne dem. Bestandsestimatet på nordlige svarthalespoven i Norge er på under 10 par.

Vierspurv er et annet eksempel.

Etter at den nesten har forsvunnet i Hedmark er det nå oppløftende med flere observasjoner og hekkefunn i østlige deler av Finnmark.

Svarthalespove

FRA ARKIVET: Svarthalespove, bildet er noen år gammelt.

Foto: Silje Bråstad/NRK

Ber regjeringen skjerpe seg

Ifølge artikkelen til The Guardian er det rundt 11 000 fuglearter i verden. Der én av åtte trues av utryddelse. De siterer Roger Safford ved BirdLife International:

– Fugler får ikke oppmerksomheten som store pattedyr får. Men fugler spiller en stor rolle for økosystemene. Fugler kontrollerer skadedyr, rydder opp avfall og sprer frø. Rundt 5 prosent av plantene som vi bruker til mat eller medisin, blir pollinert av fugler.

Martin Eggen er bekymret. Han mener det ikke er politisk vilje i Norge til å gjøre nok med situasjonen.

Flere fugler er blitt rødlistet. Mange har fått en forverret status.

Martin Eggen

BEKYMRET: Martin Eggen, som er naturvernrådgiver ved BirdLife Norge.

Foto: Jon Olav Larsen

Vi merker oss spesielt at mange vadefugler tilknyttet våtmark har kommet inn på rødlista for første gang.

Han viser til en nylig rapport som sier at en fjerdedel av verdens våtmarksavhengige arter er i ferd med å bli utryddet.

Eggen er tydelig på at norske myndigheter ikke følger opp internasjonale avtaler.

Norge har blitt en miljøsinke og en bremsekloss som svikter på hjemmebane.

– Det satses bare småpenger på å reparere naturen mens det brukes enorme summer på å ødelegge den.

Dagens barn og unge har all grunn til å være svært opprørte.

Martin Eggen

Klima- og miljøminister er Espen Barth Eide (Ap). Han er ikke enig i at Norge er en miljøsinke.

Espen Barth Eide

Eide sier regjeringen jobber med saken.

Foto: Eivind Molde / NRK

Norge ligger, og vil framover ligge, langt framme i miljøarbeid og ivaretakelse av natur. Men å ta vare på naturtyper og arter er et svært langsiktig arbeid. At mange fuglearter har en negativ utvikling gir grunn til bekymring. Særlig fordi de er gode indikatorer på tilstanden i økosystemene våre.

Han sier det pågår en betydelig innsats for å restaurere natur i Norge.

Jeg kan ikke forskuttere fremtidige budsjetter. Men i budsjettet for 2022 er det satt over en halv milliard kroner til tiltak som forbedrer tilstanden i naturen.

Eksempler på restaureringstiltak som allerede pågår er kalking av vassdrag, gyrobehandling av vassdrag og restaurering av myr. For våtmark vil denne regjeringen bruke om lag 37 millioner kroner på restaurering i 2022.

Finnes artene på lista?

Og når det gjelder denne lista over verdens mest sjeldne fugler:

Er det noe sjans for at noen av dem fremdeles finnes?

Det finnes det noen avsidesliggende skogsområder og sumpmarker som er lite undersøkt. Mange av disse artene lever skjult i tett skog.

Det er derfor et reelt håp om å finne noen av dem, mener Eggen.

I Indonesia ble til eksempel fuglen som på engelsk kalles black-browed babbler gjenoppdaget i februar, etter 170 år (ekstern lenke).

Uansett vil «konkurransen» bidra til å forbedre kunnskapsgrunnlaget for artene, og bidra til å si om de er utdødd eller ikke. Finner man noen av dem og det settes inn akutte bevaringstiltak før de forsvinner fra jordas overflate ville det vært fantastisk!