Hopp til innhold

Ber om fengsel i to år og seks måneder for Tysfjord-tiltalt

NARVIK (NRK): Aktor innrømmer samtidig brudd på menneskerettighetene, og ville ellers bedt om fire års fengsel.

Ofoten tingrett Tysfjord-sak

Onsdag er det prosedyrer i Ofoten tingrett.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

En mann i 50-årene står tiltalt for å ha forgrepet seg på en psykisk utviklingshemmet kvinne i Tysfjord. Onsdag er det prosedyrer i Ofoten tingrett i Narvik.

Aktor startet med en gjennomgang av det som har kommet opp i retten, og advarte retten blant annet mot å stille for store spørsmål ved fornærmedes troverdighet på bakgrunn av hennes psykiske utviklingshemming.

– Det vil kunne resultere i manglende rettsvern for den gruppa som fornærmede tilhører, sa aktor og politiadvokat Siv Remen onsdag formiddag.

– Det jeg konstaterer er at fornærmede er utsatt for overgrep fra flere hold. Hun bodde i en liten bygd, omgitt av kjentfolk, som burde vært det tryggeste stedet i hele verden. Slik har det ikke vært.

Aktor ber om to år og seks måneders fengsel der seks måneder gjøres betinget. Aktor mener prøvetiden bør være på tre år og seks måneder.

Aktor sa også at hun ville bedt om fire års fengsel, men at hun ikke gjør dette av hensyn til den lange tiden det har gått for å få saken opp for retten.

Saken ble anmeldt i 2011, og det har tatt seks år å få saken opp for retten. Dette får konsekvenser for straffeutmålingen, sier Remen.

– Minst halvannet år er ikke liggetid hos politiet, noe av dette må betegnes som sein saksbehandling. Det foreligger klart brudd på EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon, journ.anm.).

Straffefradrag utgjør altså ett år seks måneder.

Aktor Siv Remen og bistandsadvokat Hammervik, tysfjord rettssak

Aktor Siv Remen og bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik (til venstre).

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Ber om 200.000 i oppreisningserstatning

Ved lunsjtid er det bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik som prosederer. Hun sier i retten at beviskravet for å kunne idømmes oppreisningserstatning, er mildere enn det som kreves for å kunne stille noen til straffansvar.

– For å kunne idømmes straff må man være opp mot hundre prosent sikker på dette har skjedd. Når det gjelder erstatning må det være klar sannsynlighetsovervekt. Da snakker man om at man må være 75–80 prosent sikker, sier Hammervik.

Ifølge henne ligger det som beskrives «tett opp mot voldtekter», og at man her må ta utgangspunkt i voldtektsnormen som er 150.000 i oppreisningserstatning.

– Men når særlige forhold foreligger kan man be om høyere erstatning. Vi snakker her om en fornærmet med en kognitiv fungering tilsvarende en fem-seksåring. Derfor bes det om 200.000 kroner i oppreisningserstatning.

Forsvarer: Bevisene holder ikke

Forsvarer Alf-Martin Solvin mener på sin side aktor gjør en grov feil når hun tar utgangspunkt i et straffenivå på fire år.

Han viser til andre dommer, og mener et riktig utgangspunkt vil være ett år og seks måneder. Og at oppreisningserstatning må være på 100.000 kroner.

Forsvareren viser blant annet til sprikende forklaringer, og at dersom det overhodet kan bevises bare vil være snakk om ett enkelt tilfelle av seksuelt overgrep.

Forsvareren sier det ikke er funnet DNA eller dokumentasjon av medisinsk art som underbygger aktoratets argumentasjon. Han sier også at det ikke kommer klart fram når, og hvor ofte, overgrepene skal ha skjedd.

Solvin er inne på at hele straffen bør gjøres betinget, og ender med følgende påstand:

– Tiltalte frifinnes, og behandles på mildeste måte og ilegges ikke saksomkostninger siden hans evne til å betale ikke er til stede.

Like etter klokka 12.30 er retten hevet. Administrator sier dom vil komme raskt.

Alf-Martin Solvin, forsvarer, i Ofoten tingrett

Alf-Martin Solvin er forsvarer for tiltalte.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK