Fylkestinget ber Nordlandssykehuset om å utsette traumenedlegging

Et samlet fylkesting ber Nordlandssykehuset avvente beslutningen om å legge ned traumeavdelinga ved sykehuset.

Hilde Kristin Soleng ble utsatt for overgrep i barndommen. Nå kan tilbudet som reddet henne bli lagt ned. – Jeg tror ikke de vet hva de gjør.

Hilde Kristin Soleng fra Storforshei i Rana veide kun 35 kilo da hun ble lagt inn ved Nordlandssykehusets avdeling for traumebehandling. – Den innleggelsen ble redningen, sier hun.

Partiene på fylkestinget i Nordland ber Nordlandssykehuset avvente en eventuell beslutning om å legge ned Enhet for Traumelidelser ved Nordlandssykehuset i Bodø.

7. november blir skjebnen til traumeavdelingen forseglet. Da skal Nordlandssykehusets styre avgjøre om enheten for traumelidelser skal legges ned. En nedlegging vil bety 10 millioner kroner i innsparinger.

Vold, omsorgssvikt og overgrep

Hvert år behandler enheten 30 pasienter som har opplevd vold, omsorgssvikt og overgrep. Disse nå skal behandles ved distrikts- psykiatrisk senter- eller i kommunene.

NRK.no skrev i går om Hilde Kristin Soleng og Line Catrin Melbye fra Rana, som begge taller avdelingen i Bodø for at de nå er friske etter å ha vært psykisk syk i mange år.

– Det er en katastrofe. Jeg tror ikke de vet hva de gjør. Hadde jeg ikke fått den spesialiserte behandlingen jeg har fått, ville jeg aldri funnet ut hva som feilte meg og eller likesinnede. Det er veldig trist om ikke andre i samme situasjon skal få den hjelpen, sa Soleng til NRK.no tirsdag.

Politikerne bekymret

Nordlandssykehuset, psykiatri

Nå kan nordlandspasienter med traumelidelser kan miste behandlingstilbud de har i dag. Førstkommende torsdag skal Nordlandssykehusets styre avgjøre om enheten for traumelidelser skal legges ned.

Foto: Øystein Nygård

Politikerne i Nordland er også bekymret for nedleggingen.

– Vi mener redegjørelsen Helse Nords administrerende direktør ble bedt om i styremøte 30. oktober bør foreligge før en beslutning fattes. For å skape et best mulig beslutningsgrunnlag, bør det samme gjelde for risikovurderingen mht. hvilke konsekvenser en nedleggelse kan medføre for denne pasientgruppen, skriver partiene på fylkestinget i en pressemelding mandag.

I dag finnes det kun tre avdelinger i Norge som tar imot og behandler traumepasienter. I tillegg til Bodø er det Viken i Bardu og Modum Bad. Det behandles pasienter fra hele landet.

– Ventetiden er på dette området altfor lang. Om traumeavdelingen legges ned i Bodø vil det kun være to avdelinger igjen for denne gruppa, der Modum Bad er den eneste som tar imot pasienter under 18 år. Ventetiden vil i så fall ytterligere forlenges. Disse pasientene vil ved dermed miste sitt eneste spesialiserte tilbud dersom enheten i Bodø legges ned, skriver politikerne.

Behov for opptrapping

Behovet for en opptrapping av psykiatriske tilbud er stort i Norge. Forebygging er en avgjørende faktor for å kunne redusere antall mennesker som tar sitt eget liv.

I forslaget fra Nordlandssykehuset foreslås det at de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) skal bygges opp for å ivareta allmennpsykiatriske diagnoser.

– Hvordan kompetansen på DPS-ene skal bygges opp er også uavklart. Det bør foreligge en plan før en nedleggelse iverksettes. Vi er opptatt av fremtiden for de berørte pasientene og deler Helse Nords styre sine bekymringer og ber Nordlandssykehuset avvente sine vedtak til en slik redegjørelse foreligger, skriver Siv Larsen Aasvik (Ap), Dagfinn Olsen (Frp), Bente Anita Solås (H), Peter Eide Walseth (KrF), Linn Stemland (Rødt), Ann-Hege Lervåg, (Sp), Marit Tennfjord, (SV) May Valle (V).

Vil styrke distriktstilbudet

Randi Angelsen, Nordlandssykehuset

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset sier det er nasjonale strategier som er vedtatt av et bredt politisk flertall, som ligger til grunn for forslaget om nedlegging.

– De distriktspsykiatriske sentrene (DPS) skal være hovedveien inn og ut av psykisk helsevern og sykehusavdelingene skal spisses. De om lag 10 pasienter som er hjemmehørende i Nordlandssykehusets lokalområde vil få et godt og forsvarlig behandlingstilbud ved Salten DPS. Tilbudet vil også omfatte døgnopphold, sier Angelsen.

Hun sier det er svært vanskelig å gå inn i en debatt om hvilke pasienter som mest trenger sykehusbehandling.

– Administrasjonen har foreslått avvikingen av traumebehandling ved sykehusnivået fordi nasjonale strategier og veiledere tilsier at behandlingen kan foregå på DPS-nivå. De øvrige enhetene vi nå har igjen på sykehusnivå, er slike som nasjonale og regionale myndigheter mener skal være et sykehustilbud.

Funksjonsfordeling

Ifølge Angelsen skal de distriktspsykiatriske sentrene skal ivareta akutt- og krisetjenester, spesialisert utredning og behandling, tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste, bistå kommunene med råd og veiledning og ivareta kontinuiteten innad i spesialisthelsetjenesten

– Sykehusavdelinger skal ivareta spesialiserte og til dels svært spissede tilbud innenfor behandling av alvorlige spiseforstyrrelser, sikkerhetspsykiatri, mennesker med alvorlig sinnssykdom som psykoselidelser, personlighetsforstyrrelser og lignende og behov for behandling i lukkede enheter, dobbeltdiagnoser rus og psykiatri, alderspsykiatri og akuttavdelinger med godkjenning for tvangsbehandling.

Eneste i Norge

Ifølge Angelsen er enheten for traumelidelser i Nordlandssykehuset unik i landssammenheng.

– Ellers i landet behandles pasienter som har behov for slikt tilbud ved distriktspsykiatrisk senter, alternativt ved Modum Bad eller Viken senter eller ved en av de øvrige spesialiserte sykehusavdelingene, understreker Angelsen.