Ber om 558 millioner mer til ny hangar på Evenes: – Ikke overrasket, sier Sp

Kostnadssprekken på den nye flyhangaren på Evenes øker. Nå ber regjeringen Stortinget godkjenne ny kostnadsramme på 558 millioner kroner. I tillegg blir basen ett år forsinket.

Illustrasjon MPA 5fly_ Godkjent
OMSTRIDT HANGAR: Denne uka ble det klart at den omstridte hangaren ikke vil stå klar før i 2023. Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser

De nye maritime overvåkingsflyene P-8 skal ha base på Evenes. Bildet illustrerer den nye hangaren til disse flyene.

Foto: Forsvarsbygg

Det er Bladet Vesterålen som skriver om kostnadsoverskridelsene i dag.

Om to år skal Evenes lufthavn huse både norske jagerfly og de maritime overvåkningsflyene som heter P8.

Oppstart på bygging av hangaren som skal huse de nye overvåkningsflyene skulle etter planen starte sommeren 2020. Flyene skal ankomme Norge første kvartal 2022.

I fjor ble det klart at hangaren på den nye flybasen på Evenes ikke blir ferdig i tide til å ta imot de første nye overvåkingsflyene som kommer i 2022.

Blir forsinket

Nå er det klart at den omstridte hangaren blir ett år forsinket, og vil dermed ikke stå klar før i 2023.

NRK har tidligere fortalt at den nye Evenes flystasjon kom til å bli mye dyrere enn antatt.

I juli 2016 skulle hangaren koste i overkant av en milliard kroner. I fjor godkjente Stortinget ei økning i kostnadsramma til 1,8 milliarder kroner.

Nå ber regjeringen Stortinget om en halv milliard kroner mer til hangaren på Evenes.

Totalt er kostnadsrammen anbefalt økt med 558 millioner kroner, opplyser Forsvarsdepartementet.

Årsaken til at regjeringen på nytt ber Stortinget om mer penger, er de kaller «nødvendige endringer for unngå turbulens, som ville gå utover blant annet sivil flytrafikk», melder Forsvarsdepartementet.

Sp: – Tok en kalkulert risiko

Liv Signe Navarsete i debatt

Sps forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete vil ha full omkamp om Andøya flystasjon.

Foto: NRK

Liv Signe Navarsete (Sp) er stortingsrepresentant og medlem i utenriks- og forsvarskomiteen. Hun er i ikke overrasket over det som forsvarsministeren la fram i dag.

– Senterpartiet har hele tiden sagt at basen ikke var godt nok planlagt da man tok avgjørelsen om å flytte basen for overvåkingsflyene fra Andøy til Evenes, sier Navarsete.

Hun påpeker at kostnadene var heller ikke var godt nok beregnet.

– Jeg mener man her gikk på en kalkulert risiko. Det som har kommet fram i dag er nok et trinn i det som vil komme flere av. Det er fortsatt mange uløste spørsmål knytta til Evenes.

Da forsvarskomiteen besøkte Evenes var Forsvaret selv åpne på at det var utfordringer.

Alt fra støy, flytting av hangaren og spørsmål knyttet til hvordan man skal greie å holde rullebanen fri for is om vinteren.

– Det er mange ting som vi ikke har svar på. Her har plnaleggingen vært for dårlig.

Stortinget skal behandle saken i løpet våren. Om regjeringens bønn får flertall vil i stor grad avhenge av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

– Vi bør ihvertfall ta en fot i bakken nå, mener hun.

Forsvarspolitisk talskvinne Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet sier til Bladet Vesterålen at hun registerer at totalkostnaden for utbyggingen av Evenes som base både for overvåkningsflyene og framskutt kampflybase fremdeles er under totalrammen på 5,08 milliarder kroner fra konseptvalgutredningen i april 2018.

– Vi vil gå nærmere inn i tallene når saken nå skal behandles i Stortinget, sier hun videre.

Har skapt hodebry

P-8 Poseidon fra US Navy på Andøya flystasjon.

De fem P-8A Poseidon skal erstatte dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon, og vil bli operert av 333 skvadronen.

Foto: Daniel Kalinikov / Forsvaret / Daniel Kalinikov

Plasseringen av hangaren som skal huse P-8 flyene har skapt hodebry for Forsvaret.

Avinor var misfornøyde med måten den såkalte MPA-hangaren var tegnet inn på basen, fordi de mente plasseringen ville skape utfordringer for den sivile flytrafikken.

En rapport som ble utarbeidet for Forsvarsdepartementet slo fast at konsekvenser av turbulens fra den planlagte hangaren ville påføre den sivile flytrafikken kostnader for 71 millioner kroner over 50 år.

Usikkerhet om hvorvidt hangaren blir ferdig i tide, har fått Forsvaret til å utrede alternative baser for innfasing av overvåkingsflyene både i Norge og i utlandet.

Men før jul kom Avinor, Forsvaret og Forsvarsbygg fram til en omforent løsning for plassering av hangarbygget.

I februar avgjorde forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at de nye marine overvåkingsflyene P-8 Poseidon skal plasseres på Evenes flybase ved Narvik når de første flyene kommer i 2022.

Omstridt beslutning

Beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon er omstridt. I høst gikk forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen inn for å beholde Andøya flystasjon som reservebase.

Der ble det beregnet at det ville koste 2,7 milliarder kroner å beholde Andøya som beredskapsbase.