NRK Meny
Normal

Ber Nordland bosette dobbelt så mange flyktninger i 2017

Myndighetene har kommet med nye ønsker og ber nå kommunene bosette langt flere flyktninger de kommende årene.

Mo i Rana

I år ble Rana bedt om å bosette 50 flyktninger. I 2017 ser myndighetene for seg at kommunen skal ta imot dobbelt så mange.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Neste år anslås det at mer enn 18.000 flyktninger skal få en kommune å bo i. Det er 4.000 mer enn tidligere beregninger.

– Dette har direkte sammenheng med den store tilstrømmingen av asylsøkere som vi opplever nå og de usikre prognosene for tiden framover, sier regiondirektør Dulo Dizdarevic i Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) til NRK.

Dobbelt så mange

Dulo Dizdarevic

Regiondirektør Dulo Dizdarevic i IMDI.

Foto: IMDI

De 44 kommunene i Nordland ble i år bedt om å bosette 925 flyktninger i år. Ferske beregninger viser at nordlandskommunene i 2017 anmodes om å bosette 1.785 flyktninger.

Det er drøye 600 mer enn myndighetene tidligere i år mente var nødvendig og om lag dobbelt så mange som i år.

IMDI understreker at anslaget for 2017 er usikkert og at det blant annet vil bli påvirket av asyltilstrømming i månedene framover.

– Vi er opptatte av å føre en tett og nær dialog med kommunene og holde de løpende orienterte. Vi har forhåpninger og forventninger om at kommunene kommer oss i møte og behandler våre anmodninger og gir oss antallet bosettingsplasser vi har bedt om, sier Dizdarevic.

Mange mindreårige

Men også for neste år øker nå presset på kommunene. Myndighetene ba opprinnelig kommunene i Nordland bosette 1.137 flyktninger. Nå har tallet steget til 1.531.

Fordelingen mellom enkelte regioner, fylker og kommuner er imidlertid justert, slik at anmodningen er mer i tråd med folketallet. Økningen varierer fra kommune til kommune, basert på folketall, skriver IMDI i en pressemelding.

Antallet mindreårige skal bosettes øker også og IMDI ber kommunene bygge opp kapasiteten, slik at de kan ta imot langt flere av denne gruppen.

– For Nord-Norge sin del ber man kommunene bosette om lag 700 mindreårige asylsøkere, som er det samme kommunene i hele landet var bedt om å bosette i år. Det er viser hvor stort behovet er, sier Dizdarevic.

Antall flyktninger kommunene er bedt om å bosette

Kommune

Anmodning 2015

Anmodning 2016

Anmodning 2017

Bodø

90

140

160

Narvik

45

75

100

Bindal

10

20

25

Sømna

15

20

25

Brønnøy

30

50

60

Vega

15

20

25

Vevelstad

10

20

25

Herøy

10

25

30

Alstahaug

35

60

60

Leirfjord

20

35

40

Vefsn

30

50

60

Grane

15

25

30

Hattfjelldal

15

20

25

Dønna

10

20

25

Nesna

20

40

45

Hemnes

10

20

25

Rana

50

80

100

Lurøy

15

20

25

Træna

10

15

20

Rødøy

15

20

25

Meløy

15

30

35

Gildeskål

15

30

35

Beiarn

10

20

25

Saltdal

20

40

45

Fauske

30

50

55

Sørfold

10

20

25

Steigen

10

20

25

Hamarøy

20

30

35

Tysfjord

15

15

20

Lødingen

15

20

25

Tjeldsund

15

20

25

Evenes

15

40

40

Ballangen

15

30

30

Røst

10

15

20

Værøy

10

15

20

Flakstad

15

20

25

Vestvågøy

40

55

55

Vågan

40

65

65

Hadsel

25

55

60

15

20

25

Øksnes

15

21

25

Sortland

35

55

60

Andøy

30

50

55

Moskenes

15

20

25

Kilde: Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.